Magiczne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 645 tek­stów.

ktokolwiek nas spotyka

jest we mnie ta­kie miejsce
do które­go zaw­sze powracasz
bo każda ludzka droga
zaczy­na się i kończy za domem

nie wiem ile jeszcze zim będzie
na mo­jej ziem­skiej ścieżce

więc tę 
która przyszła zbyt wcześnie
jak miłość niezawinioną
zap­la­tam na pal­cu serdecznym
i wszys­tki­mi zmysłami ją chłonę 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 listopada 2016, 12:40

Nie szu­kaj po­moc­nej dłoni w smut­ku, gdy nie po­dajesz jej w szczęściu. 

aforyzm dnia z 10 lipca 2013 roku
zebrał 215 fiszek • 28 listopada 2011, 18:32

Dotknij mnie

dot­knij mnie
mo­jego ja
poczuj wiat­ru szum
pioru­na blask
uchwyć w swo­je dłonie
błys­ka­wicą rozświetl
ciem­ność zbłąka­nych iskier
palących serce
roz­poznaj jedną z dróg
którą
nic już podpowiem 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 21 września 2015, 17:33

gdziekolwiek

co­raz częściej od­wra­cam wzrok
od świateł na dru­gim brzegu
pat­rząc tyl­ko na tę stronę nieba
gdzie nig­dy nie wi­duje się gwiazd

a jednak
czuję na po­wiekach ich ciężar
gdy umierać wra­cają na ziemię

a jeśli gdzieś po­za naszym
is­tnieje piękniej­szy świat
bądź pew­ny że już tam byłam
wieki temu
szu­kając w nim ciebie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 września 2015, 11:26

tęsknota

różne ma oblicza

kry­je moc uczuć
do miłości
siostry
brata
dzieci
rodziny
miejsc

ta słabość rani
obścis­ku­je aż boli

przy­wiera maską
uśmiech dob­re wrażenie

zro­zumienie przez bliskich
naj­piękniej­szy dar

K.A.Sz. 31.08.2015r.
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 31 sierpnia 2015, 21:02

świt zaczyna się gdy gasną lampy

jest mgła
ale tyl­ko nad ziemią
słońce opa­da po mo­jej stro­nie nieba
piszę wer­sy w powietrzu
byś je poczuł

dzień bez ciebie
tak cicho się zaczyna
jak­by ze­gar w półob­ro­tu się zatrzymał

po­godziłam się z tym
że zbyt łatwo
poz­wo­liłam ci się odwrócić
i mogę cię stracić
na zawsze
lecz tyl­ko z oczu 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 lipca 2015, 11:25

* * *

chciałabym
tak czasem
zasnąć na
poduszkach
twoich dłoni
w odmętach
Lete
zanurzyć
wspomnienia
i niczym
Feniks
odrodzić
się na nowo

tyl­ko tyle
i aż tyle
by żyćIکқяa 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 8 lutego 2015, 22:07

* * *

może cię tylko
wyśniłam
bal­nsując nocą
po­między tęsknotą
a oczekiwaniem
nie widzę cię
a trwasz we mnie
nieprzerwanie
ciepłem oddechu
zaklinasz

ৡৈહৣ 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 lutego 2015, 09:25

tam gdzie zawsze

nie myślę, że los nas oszukał
choć cza­sem mam wrażenie
że ktoś nam urzekł ogród
za­sypał zna­jome ścieżki
białą am­nezją śniegu

wiem
że mnie cza­sem odwiedzasz
zos­ta­wiasz śla­dy w powietrzu

za­padasz we mnie
jak noc
z każdą gasnącą gwiazdą

i wiem już co miałeś na myśli
kiedy mówiłeś że noc
jest zaw­sze o niebo piękniejsza
na drugim
od­ległym brzegu 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 stycznia 2015, 10:26

z Giewontem w tle

wra­cam naszy­mi ścieżkami
po kamieniach
co nie dają mi iść
nie czuję bólu
choć przecież
z każdym krokiem
bez­powrot­nie coś kona

pat­rzę na ciebie
w tle góra
a na jej szczy­cie krzyż

i nie śmiem py­tać o miłość
pat­rząc w przes­trzeń obłokom
i nie szu­kam już nic
na wszys­tkie mo­je zwątpienia
wys­tar­czą roz­pięte ramiona 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 stycznia 2015, 09:57
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

giulietka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

1 marca 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

1 marca 2019, 16:36Seneka 18 do­dał no­wy tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

11 stycznia 2019, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 19:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 16:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 22:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]