magic wand

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 39 tek­stów.

Jak te­raz cie­szyć się każdym zwykłym dniem, gdy przeżywało się już tak wiel­kie uniesienia?

Wszys­tko w porówna­niu do te­go jest ta­kie wyblakłe. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 sierpnia 2010, 18:58

Życie jest jedną wielką układanką . W mo­jej bra­kuje kil­ku ele­mentów . . . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 sierpnia 2010, 12:48

`tyl­ko je­go uśmiech spra­wia, że w jej życiu po­jawia się radość... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 sierpnia 2010, 17:08

- Mogę Ci ja­koś pomóc? - spy­tał, pat­rząc na płaczącą dziew­czynę. Wol­nym, niepew­nym kro­kiem pod­szedł i przy­tulił ją. Objęła go ręko­ma, wtu­lając twarz w je­go gru­by, gra­nato­wy sweter.
- Już po­mogłeś – odpowiedziała. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 2 sierpnia 2010, 17:19

od kiedy nasze ser­ca zaczęły bić w jed­nym ryt­mie, wkradłeś się bez­sze­les­tnie w mój świat, stałeś się je­go częścią... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 sierpnia 2010, 17:52

Zaw­sze znaj­dzie się oso­ba, dla której war­to żyć. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 sierpnia 2010, 18:34

Zaśnij ,zaśnij , bez złudzeń ,że na­dej­dzie lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 sierpnia 2010, 18:58

Byłeś jak "pro­myk słońca" po całonoc­nej burzy,
Te­raz jes­teś niczym "burza" po słonecznym dniu... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 28 lipca 2010, 18:55

Każde­go dnia wy­ciąga­my ręce po marze­nia,po­dej­mu­jemy de­cyz­je,przek­racza­my gra­nice i dążymy do te­go aby stać się osobą , jaką chce­my być. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 lipca 2010, 20:03

Naj­smut­niej­szy jest dzień,
gdy wstając ra­no nie wiemy po co żyć 

myśl
zebrała 50 fiszek • 23 lipca 2010, 09:39
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

elizabet

Użytkownicy
R S T
Aktywność