Mądrzejsiejsze ludzie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 476 tek­stów.

Gdy­by człowiek umiał pływać w głębi słów,
nie rzu­cał by so­bie, mil­cze­nia ratunkowego. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 24 listopada 2014, 19:23

zdarzają się tak mroczne no­ce, że dzień wy­daje się wymysłem 

aforyzm dnia z 22 września 2014 roku
zebrał 28 fiszek • 16 sierpnia 2014, 20:40

Praw­da może być mil­cze­niem - to kłam­stwo pot­rze­buje wielu słów... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 czerwca 2014, 09:08

Gdy­byś wie­dział co będzie, w dal­szym ciągu byś nie był. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 czerwca 2014, 18:14

Drogę naj­częściej gu­bią ci, którzy oglądają się za siebie, za często. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 7 marca 2014, 23:57

Zbiegi oko­liczności łączą na zaw­sze, lub dzielą bezpowrotnie.
Mają moc dać no­we życie, lub je odebrać... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 16 kwietnia 2014, 07:57

Słowem nie umieraj, wy­razem bądź życia. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 kwietnia 2014, 23:34

... nikt sa­mot­nie nie "grzeszy"... z bo­ku zaw­sze znaj­dziesz "grzech za­nie­cha­nia, lub aprobaty"... 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 15 listopada 2012, 00:23

... dob­ry anioł ma zaw­sze brud­ne sza­ty, to znak że... przy każdym przyklękał... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 7 stycznia 2013, 00:10

w la­biryn­cie kłamstw
strach gu­bi wiarę w prostą drogę
do prawdy 

myśl
zebrała 23 fiszki • 6 stycznia 2014, 22:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

24 września 2018, 16:38Gaia sko­men­to­wał tek­st bez

1 września 2018, 22:25luterin sko­men­to­wał tek­st o porzu­ceniu

29 września 2017, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st bez

17 października 2016, 12:54Sheldonia sko­men­to­wał tek­st trochę o tęskno­cie

23 czerwca 2016, 10:44gabaldon sko­men­to­wał tek­st czym jest sa­mot­ność jeśli [...]

4 czerwca 2016, 11:01marka sko­men­to­wał tek­st bez

4 czerwca 2016, 10:57krysta sko­men­to­wał tek­st bez

12 marca 2016, 23:33luterin sko­men­to­wał tek­st Bocznica

12 marca 2016, 23:25luterin sko­men­to­wał tek­st czym jest sa­mot­ność jeśli [...]