Made me smile

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 7 tek­stów.

Pot­ra­fię być miła, tyl­ko cza­sami mi się to nudzi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 lipca 2010, 10:34

Rów Ma­riański, Mount Eve­rest, księżyc... ale nie pot­ra­fimy dot­rzeć do dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 26 lipca 2010, 16:47

Wiel­ka szko­da, że nie wy­pada zwy­mioto­wać na coś lub ko­goś, gdy ma się na to ochotę. Często właśnie ta­ka for­ma prze­kazu przy­nosi naj­więcej ulgi. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 lipca 2010, 18:34

Bijąc się z myśla­mi, można nieźle oberwać. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 lipca 2010, 20:13

Sa­mot­ność- gdy dru­gie miej­sce w łóżku zaj­mu­je lap­top ... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 lipca 2010, 21:42

Przy­pomi­nasz mi cukierka...
Zaw­sze miałam słabość do słodyczy. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 lipca 2010, 16:51

Nieważne jak cicho i niewy­raźnie po­wiesz "Kocham Cię", ko­bieta zaw­sze usłyszy dokładnie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 lipca 2010, 17:12
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

essence

Użytkownicy
A B C
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]