Lustro weneckie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 225 tek­stów.

Zdjęcie

Jest ty­le jesieni
w jej zakłopo­tanej twarzy
ug­ro­wa sukienka
spływa z ramion
ak­sa­mit­nych jak poranek
po roz­kołysa­nych biodrach
by paść do stop

Fla­kon wy­pełniony kwiatami
rzu­ca cień na stół
ok­ry­ty brązo­wym obrusem
i za­tapia się w mroku

Jest w tym pokoju
wiel­kie okno
przysłonięte firanami
na tle którego
ry­suje się kobieta
od­garniając z po­liczka ru­de włosy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2018, 22:43

By­wają dni niet­knięte obecnością. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 lutego 2018, 21:37

Z po­ciągu do siebie, po­zos­tały nam ko­leje losu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2018, 07:58

Sztor­my prze­miną, pus­tka złamana,
Człeku nie pękaj jak bańka mydlana,
Płyń ciągle pod prąd na życiowy szczyt,
Niech tak się ma­luje Twój codzien­ny ryt. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 stycznia 2018, 19:23

Cza­sem cze­ka się całe życie ,by spot­kać ko­goś ta­kiego sa­mego jak my, z ta­kim sa­mym od­cieniem duszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 6 grudnia 2017, 09:25

Byłam każdym nig­dy, życie, w Twoim zawsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2017, 00:12

Zda­nie na­wet najmądrzej­sze­go słonia mniej znaczy dla osiołka niż sąd in­ne­go osiołka. 

cytat dnia z 16 listopada 2017 roku
zebrał 7 fiszek

Le­piej jest wie­rzyć w siebie, upaść i się po­hara­tać, niż nie wie­rzyć w siebie i nie wstać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2017, 01:01

By­cie szczęśli­wym człowiekiem nie po­lega tyl­ko na ot­warciu jed­nych drzwi, lecz na zam­knięciu wszys­tkich pozostałych. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 października 2017, 20:55

może się wkręcę i tak już zostanę

słowa wcielo­ne w życie
to te niewy­powie­dziane
na głos

jak bar­wa szkła
- w którą cza­sem pat­rzę -
co poz­wa­la mi wyjść za własną ścianę
chro­niąc ok­nem przed zimnem

a każde wzro­ku odbicie
nie wra­ca w to samo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 października 2017, 18:08
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

15 marca 2019, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st Słońce mo­je

15 marca 2019, 10:36carolyna sko­men­to­wał tek­st Słońce mo­je

14 marca 2019, 11:06giulietka do­dał no­wy tek­st Słońce mo­je

11 marca 2019, 06:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Wiersze bez­sennej no­cy

8 lutego 2019, 07:44giulietka sko­men­to­wał tek­st Serafin wie­czorów

8 lutego 2019, 07:40giulietka sko­men­to­wał tek­st co można dać ko­muś [...]

8 lutego 2019, 07:36giulietka sko­men­to­wał tek­st przyjdźcie, przyjdźcie

8 lutego 2019, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st poświęcenia

8 lutego 2019, 07:32giulietka sko­men­to­wał tek­st Światowy Dzień Wal­ki z [...]

8 lutego 2019, 07:30giulietka sko­men­to­wał tek­st Lista obec­ności z przy­tułku [...]