Lustro weneckie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 232 tek­sty.

Zdjęcie

Jest ty­le jesieni
w jej zakłopo­tanej twarzy
ug­ro­wa sukienka
spływa z ramion
ak­sa­mit­nych jak poranek
po roz­kołysa­nych biodrach
by paść do stop

Fla­kon wy­pełniony kwiatami
rzu­ca cień na stół
ok­ry­ty brązo­wym obrusem
i za­tapia się w mroku

Jest w tym pokoju
wiel­kie okno
przysłonięte firanami
na tle którego
ry­suje się kobieta
od­garniając z po­liczka ru­de włosy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2018, 22:43

By­wają dni niet­knięte obecnością. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 lutego 2018, 21:37

Z po­ciągu do siebie, po­zos­tały nam ko­leje losu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2018, 07:58

Sztor­my prze­miną, pus­tka złamana,
Człeku nie pękaj jak bańka mydlana,
Płyń ciągle pod prąd na życiowy szczyt,
Niech tak się ma­luje Twój codzien­ny ryt. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 stycznia 2018, 19:23

Cza­sem cze­ka się całe życie ,by spot­kać ko­goś ta­kiego sa­mego jak my, z ta­kim sa­mym od­cieniem duszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 6 grudnia 2017, 09:25

Byłam każdym nig­dy, życie, w Twoim zawsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2017, 00:12

Zda­nie na­wet najmądrzej­sze­go słonia mniej znaczy dla osiołka niż sąd in­ne­go osiołka. 

cytat dnia z 16 listopada 2017 roku
zebrał 7 fiszek

Le­piej jest wie­rzyć w siebie, upaść i się po­hara­tać, niż nie wie­rzyć w siebie i nie wstać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2017, 01:01

By­cie szczęśli­wym człowiekiem nie po­lega tyl­ko na ot­warciu jed­nych drzwi, lecz na zam­knięciu wszys­tkich pozostałych. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 października 2017, 20:55

może się wkręcę i tak już zostanę

słowa wcielo­ne w życie
to te niewy­powie­dziane
na głos

jak bar­wa szkła
- w którą cza­sem pat­rzę -
co poz­wa­la mi wyjść za własną ścianę
chro­niąc ok­nem przed zimnem

a każde wzro­ku odbicie
nie wra­ca w to samo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 października 2017, 18:08
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

8 października 2018, 05:41giulietka sko­men­to­wał tek­st co krok dep­czę mi­liony [...]

4 października 2018, 08:32giulietka sko­men­to­wał tek­st Baju-baj

4 października 2018, 08:29giulietka sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

13 września 2018, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 18:27yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 05:35giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 17:46onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 05:51giulietka sko­men­to­wał tek­st minięcia