miłosne lukrecje

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 88 tek­stów.

Jes­teś naj­piękniej­szą myślą jaką po­siadam... Fe­nomen tej myśli jest ta­ki, że pochodzi ze świado­mości, a mie­szka w sercu.

L. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 lutego 2016, 23:21

tam za murem kwitną kwiaty

tra­cisz czas bu­dując przeszkody

kiedy rozmawiamy
jes­teś jak prze­ciekający kubek
wciąż niepełny mo­jej miłości

nieos­trożny szept ra­ni usta

może zbyt łatwo
poz­wa­lam ci odejść... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 2 listopada 2015, 11:20

przechodzę ci

mówisz że jestem
szkłem z roz­bi­tej szklanki
zbyt przezroczystym

by co­kol­wiek zbierać
po omacku

i że przechodzę ci
stop­niowo

jak kaszel

więc chy­ba - jeszcze nie potrafię
prze­pisać się
na szczęście. i tak

nikt mnie nie odczytuje 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 17 marca 2014, 17:23

Po krańce tęczy
ser­ce ma­luje miłość.
Wszys­tko jest w tobie. 

haiku
zebrał 43 fiszki • 1 sierpnia 2013, 20:33

To ser­ce pisze
na kar­tkach tej miłości.
W zeszy­tach uczuć. 

haiku
zebrał 39 fiszek • 5 czerwca 2013, 21:01

Piękna jest miłość która tańczyć chce, choć me­lodii brak,
w chry­pie śpiewać, akom­pa­niament brzmienia..
gry­wać na smut­ku po­cie­szne me­lodie, wspierać ile sił. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 2 czerwca 2013, 12:34

Imię miłości
no­si mój ob­raz ciebie.
Tęczo­wy pędzel. 

haiku
zebrał 40 fiszek • 21 maja 2013, 21:47

Po­ran­ne słońce
wkra­da się w naszą miłość.
Ko­lory uczuć. 

haiku
zebrał 30 fiszek • 17 kwietnia 2013, 21:32

Cho­ciaż wy­daje nam się, że umiera­my przez miłość wiele ra­zy, ale tak nap­rawdę to ta pier­wsza nies­pełniona miłość za­bija, bo prze­cież tyl­ko raz można um­rzeć…Każda ko­lej­na miłość może dać nam je­dynie nadzieję na zmar­twychwsta­nie…aby móc wyjść z gro­bu i zaufać jeszcze raz. 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 28 marca 2013, 16:03

W sidła rozkoszy
złapa­ni kochankowie.
Błądzące dłonie. 

haiku
zebrał 36 fiszek • 19 lutego 2013, 18:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

strzyku

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]