Lśnienie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 134 tek­sty.

* * *

Tęsknię, czasem
który pod
pal­ca­mi tyka.

Kocham, myślą
wple­cioną między
kar­ta­mi życia.

Żyję, historią
po­między us­ta­mi
odnalezioną.

Umieram, sercem
bijącym pomiędzy
klat­ka­mi życia. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 czerwca 2018, 12:03

***You`re The One I Need ...❤

twe oczy łagodne
ma­lowa­ne bar­wa­mi Nieba
uwięziona w ich blasku
za­tapiam się
w twą bez­kresną duszę

twe słowa muskają
brze­gi myśli
ob­my­wając
nie­chciane wspomnienia

do­tykać cię chcę
delikatnie
niczym mgła
otu­lająca horyzont

dla Ciebie
zja­wie się jak błysk
złotych warkoczy
wi­tający świt
tam gdzie okiem sięgniesz
będę
obiecuję ...

Kocha­nemu N...❤

8.06.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 07:14

* * *

pamiętaj
by two­je skrzydła dały mi rady
kiedy upadam
kiedy po szóstej
z mar­twą nadzieją jeszcze ją trochę pokładam

nie za­pom­nij że były ta­kie słowa
jak mo­je usta
i pod ocza­mi łzy pra­wie ka­pały
na uśmiech

i że jes­tem pusta


*dla "Anioła" 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 czerwca 2018, 16:00

Pielgrzymowanie

Dot­knąć Nieba
I w ser­cu poczuć żar
I bez­miar Twej miłości
Gdy śmierć Twa stała się pieczęcią
I naszym ratunkiem...
Z każdym krokiem
Co­raz bliżej mi 
Do Twych Oj­cow­skich ramion
Lecz pozwól jeszcze mi tu śnić
I czuć jeszcze cho­ciaż chwilkę
Pro­mienie słońca i we włosach wiatr
Nim sma­kiem nieba
Staną się dni
Gdy dro­ga do­bieg­nie końca. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 czerwca 2018, 18:35

Sesja na rocznicę ślubu

Widziałem odcienie
w których miłość
ma spie­czo­ne usta
i pełna pożądania
leży na mas­ce sa­mocho­du w pończochach

Milczenie
cieniem dębu
ba­wi się skra­jem sukienki
ocierając o bro­daw­ki wzro­kiem gałęzi
obłoku szept
i pes­tka brzoskwini
pul­sująca jak wil­gotny oddech

Obok stoi anioł
i jak mo­tyl leniwie
po­rusza skrzydłami z gazet
w pal­cach ma monetę
którą zwin­nie obraca... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 czerwca 2018, 12:12

Aniele Boży...

myślałam że łagodnością
jes­teś
i spokojem
że ete­ryczną lekkość
i zwiew­ność skrzy­deł ci dano

ale Tyś wojownikiem

no­sisz spiżowe serce
pod sreb­rzystą zbroją
by chro­nić mo­je zbyt kruche

wiem odkąd w każdej słabości
czuję
siłę Twych ramion 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 maja 2018, 04:57

***smak słów...

czuję każde twe słowo
wędrujące po mym ciele
muśnięte delikatnością
na­syco­ne pożąda­niem

mów soczystą pieszczotą
karm zgłod­niałą skórę
roz­mową przez noc całą

Kocha­nemu N...ღ

17.05.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 maja 2018, 09:14

* * *

Wczy­tując się w nas
po­między kartkami,
wciąż za­ginam ro­gi.

Wpi­sując się w nas,
pop­la­miony­mi palcami
uzu­pełniam wspomnienia.

Wsłuchując się w nas
me­lodią ko­lejną gram
wśród bijących serc.

Wczu­wając się w nas
wy­razem włas­nych ust
piszę miłości historię. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 maja 2018, 22:20

Matematycznie ...

Spi­jam z Twych ust
nek­tar zdrady
sporządzo­ny z liczb urojonych

Ob­liczam rachunek
prawdopodobieństwa
na osi wierności

Wytrąciłeś mnie
z kon­tek­stu
uczuć chcianych i niechcianych

Pros­ta matematyka
kwa­ran­tanną ciszy
ludzkich sumień 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 maja 2018, 14:34

z ust do ust

już nie bolą nas
frag­menty naszych słów
w cudzych dłoniach

za­wiść kar­miąca satysfakcją
sa­ma zdechła z głodu

a my

ra­miona­mi świtu
rozkłada­my w półmisach
na wzór two­jej czystości
ob­rus wspólne­go śniadania

sycąc wzajemnie
owo­cem sekretów
kąci­ki ust 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2018, 10:44
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 14:10kati75 sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 14:02kati75 sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 13:59kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla ta­ty

dzisiaj, 13:57kati75 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dla ta­ty

przedwczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

przedwczoraj, 18:11M44G sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

przedwczoraj, 17:49kati75 sko­men­to­wał tek­st gdy ktoś chce tak [...]

przedwczoraj, 17:44kati75 sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]