Lśnienie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 161 tek­stów.

codzienność

wiesz
już nie zas­ka­kują mnie
te długie wieczory
gdy do okien
do­bijają się ćmy

a do moich oczu
łzy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 22:23

byłeś jesteś będziesz

noc roz­pościera się woalem nad
dacha­mi domów
drzewami
kładzie na łąkach i polach
do po­duszki tu­li się

przez szy­by zagląda
po­gasły już światła
żądza przy­ciąga objąć by
roz­proszyć mrok
cza­sem kap­nie łza radości

nie ma siły która rozłączy
myśli szepczą
aż po kres
tyl­ko razem
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 00:23

Laisse-moi

nie byłem nig­dy niew­dzięcznym Ci synem
skra­wek błęki­tu starczał
za niebo całe

lecz dziś wyz­naję Ciebie, Boże
jak naj­cięższy grzech

słowa­mi da­rem­nej modlitwy:

nie­chaj unoszą się kwiaty
pełne zgliszcz mej oj­czys­tej ziemi
a za­wołam:

jes­teście zno­wu - łąki me rodzinne!

jeśli zaś w ko­ronie z cier­ni
nadzieja całego świata
gniaz­do swe uwiła

pozwól mi znów w Not­re Dame
najświętszy czuć smutek

i gwoździe wyjąć

z Twoich ran 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 maja 2019, 09:50

* * *

nie mam wiele
bo i po co

parę płyt
łańcuszki na szczęście

stos wierszy
i anioły na parapecie

puz­derka pełne two­jej miłości

nie chcę wiele

tylko
oczu dwoje

co pat­rzą w oczy moje


24-04-2019 r 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 kwietnia 2019, 11:24

nauka mówienia

kiedy zacho­rował mój ojciec
do­tarło do mnie że nie pot­ra­fię wy­powiadać
naj­pros­tszych słów
ta­kich jak wiara
nadzieja
siła

za­pom­niałem jak po­wie­dzieć: kocham
zostań
potrzebuję

zbyt skom­pli­kowa­ne i splątane
po­zos­ta­wały na końcu języka
ciężkie i nie do uniesienia

stanąłem przed nim
i ze wszys­tkich słów których mnie nauczył
pot­ra­fiłem nag­le tyl­ko to pierwsze:
tato 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 kwietnia 2019, 21:37

Monceau

prze­pełnia jeszcze mą duszę
piękność
co jest także nadzieją
przeznaczeniem
i smut­kiem zarazem

w ciszy rozmodleń
jaśń
której żad­na światłość
nie od­da podobieństwa

nim więc słowo fran­cuskie
wtrącisz do rozmowy
a imię mo­je będzie
jak ob­cy kraj

najdalszy
niemy

do końca przejdę tą aleją
gdzie lśnią kałuże

jak w drzwi ostatnie

w inną nieskończoność 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 kwietnia 2019, 08:56

refleksje kwietniowe

święty bezimienny
od spraw zwykłych ludzi zwykłych
słońca z deszczem przeplatanek
od dziś będę cicho
w niemówieniu właśnie
jest le­piej i jaśniej

o niebo 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 kwietnia 2019, 00:45

istota

dziś niebo przeczy­tało list
do ciebie
spłynęło (na)tchnienie

spod kred­ki na papier
- twoim okiem


w od­da­li błękit­ny statek 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 kwietnia 2019, 13:05

* * *

Gdzieś po­między na­mi
zos­tało ser­ce
wzgar­dzo­ne łzami
skrap­la się.

Gdzieś po­między dniami
uśmiech zgasł
wi­tając się z ciemnością
bra­kuje gwiazd.

Gdzieś po­między życiem
pląta­my się w snach
jak­by były wspomnieniami
gdy minął już czas.

Gdzieś po­między nami
zat­ra­camy się
gdy wczo­raj historią
ciężko o oddech. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 marca 2019, 22:06

Dlacze­go milczysz?
Miałaś być ze mną na złe i dob­re.
Uśmie­chem tu­lić sprag­nione oczy.
Miałaś mi słońce ra­no zapalać.
I po­całun­kiem budzić do życia.

Dlacze­go milczysz?
Wo­lisz już dzi­siaj słowem nie szastać?
Praw­da i tak prze­cież cza­su nie cofnie.
On dać mógł więcej, jes­teś szczęśliwa?
Mogłaś tak całkiem o mnie zapomnieć?

Dlacze­go milczysz?
Po­wiedz cichut­ko choć głupie ŻEGNAJ
Tak, by nie słyszał, że do mnie mówisz.
Deszcz tyl­ko dzwo­ni o płat­ki róży
i ga­si znicze zbyt niecierpliwie.
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 sierpnia 2011, 03:05
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 22:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Buduj szczęście na moc­nych [...]

wczoraj, 22:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]