Lśnienie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 153 tek­sty.

Jest we mnie twoja przestrzeń

Ot­wieram oczy, spoglądam w zielenie, 
muśnięcie ciszy, od­dech na two­jej dłoni,
drżące westchnienie.

Zwiąż mnie spojrzeniem, 
roz­wiąż us­ta do­tyku płomieniem, 
za­pisz mnie na nowo.

Daję ci siebie, 
choć wiem, że to niewiele 
na us­tach zos­ta­wiam smak opuszków.

Jes­tem na two­je skinienie, 
wpat­rzo­ny w ciebie, w swoim niebie
aro­mat podniebień.

Bądź miękkością moją, czu­cia podporą, 
za­pachem i og­niem żarliwym. 
Da­rem jed­nym, jed­nym jedynym.

Roz­top lód
Ja roz­to­pię się u twych stóp
powstanę,

zos­tanę tu.  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 lutego 2019, 17:21

jeśli

jeśli nawet
odejdę
w twym sercu
zostanę
choć
nie załkasz
otworzysz
sobie
pomóż
i
cierpliwość
niekiedy
nie(domaga)
prze­de mną
nie zamkniesz
nie
*
nawiedzę
cię
literkami
połaskoczę
kiedy
zechcesz
będziesz śnić
gwieździste
noce
iKrys­ty­na An­na Szklar­czyk 01.11.2018r.
Wier­sz pub­li­kowa­ny w an­to­logii "Pe­ron li­terac­ki dla Ewy'' 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 lutego 2019, 21:49

Wstyd...

Pragnę wejść
na­ga do oceanu
pełne­go miłości
lecz ogar­nia mnie

Dziw­ny wstyd
z nad­miaru blizn
których nie potrafię
uk­ryć na dnie serca

Nie czuję nic
po­za słonym smakiem
Twoich ust
dzięki którym odpływam...

28.01.2019 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 stycznia 2019, 18:44

SAMotNOŚć

Z cyk­lu perły z lamusa

Na pa­luszkach co noc
wy­my­ka się spod kontroli
nie trzas­ka drzwiami
gdy za­my­kam rzeczywistość
po­wieka jej nie drgnie
wychodzi na swoje
pięć minut
a człowiek ma pragnienie
by wtu­lić się wieczorem
poczuć jej smak i pomyśleć
oj Ty mo­ja i tyl­ko moja
samotności... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 stycznia 2019, 22:35

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mija 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2019, 20:17

Rock z życia motyla

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Po mo­jej stro­nie lus­tra wszys­tko wygląda jak­by inaczej
wszys­cy się mylą jak przestępcy w swoich zeznaniach
podążają nie swoją ścieżką do gra­ni­cy cudzej cier­pli­wości
by dojść do wniosków, ze nie is­tnieje­my [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 stycznia 2019, 15:07

Noe(mi)

(*Noemi - mo­ja rozkosz)

cza­sami miewam przebłyski
pro­mieniejesz mi pod rzęsami
jak światło między świerkami
nad przełęczą mrok

dni biegną
a my się łudzimy
że ty­le ich jeszcze przed nami

zat­rzy­maj się za­nim dopłyniesz
i nig­dy się nie spotkamy
dry­fując pod jed­nym dachem
z ok­na­mi na gwieździs­ty most 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 stycznia 2019, 08:33

***

Mu­zyka jest ciszą,
gdy myśli się kołyszą,
w us­tach ciągle czuć
wy­raz niepewności.

Dźwięki niosą w dal
roz­darte wspomnienia,
ze słów zniknął czar
zwodzący cierpienie.

Po­między palcami
wciąż spływa łza
krusząc się jak lód
z ta­my obojętności.

Życie jak­by z kłamstwa
pow­tarza mil­cze­nie,
gdy nu­ta praw­dy gra
roz­ważając poddanie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2019, 20:36

Dla I.

cier­pli­wie podążaj
za cieniem moim
tym co go tak
u pro­gu widujesz
a jeśli zniknę
szu­kaj dalej
dro­ga do mnie prosta
z serc się składa
rozbitych
skruszonych
złamanych 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 stycznia 2019, 20:35

* * *

A na cmen­tarzu zno­wu Anioły
sze­leszczą skrzydłami wiary.
Niosą za­dumę, ref­lek­sję, spokój -
- ta­kie niez­wykłe dary.

Przys­tają z nami,
przy gro­bach bliskich,
by objąć nas ciepłym spojrzeniem.
A po­tem zwyk­le wzla­tują do nieba,
z naszym najgłębszym westchnieniem.

Ale wra­cają, gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 listopada 2018, 17:42
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 16:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

wczoraj, 16:12yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 16:08Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 15:59yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 15:57yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 13:06carolyna sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

wczoraj, 11:32kati75 do­dał no­wy tek­st Dotyk*

wczoraj, 10:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 10:35kati75 sko­men­to­wał tek­st *