Lśnienie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 150 tek­stów.

* * *

kiedyś może
wy­darło nam siebie
a brze­giem ust
uniosły nas fale
pod­muchy wiatru
rzu­ciły nas w świat

jak dwa ziar­nka
na piasku

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 stycznia 2019, 21:00

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mija 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 stycznia 2019, 20:17

Rock z życia motyla

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Po mo­jej stro­nie lus­tra wszys­tko wygląda jak­by inaczej
wszys­cy się mylą jak przestępcy w swoich zeznaniach
podążają nie swoją ścieżką do gra­ni­cy cudzej cier­pli­wości
by dojść do wniosków, ze nie is­tnieje­my [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 stycznia 2019, 15:07

Noe(mi)

(*Noemi - mo­ja rozkosz)

cza­sami miewam przebłyski
pro­mieniejesz mi pod rzęsami
jak światło między świerkami
nad przełęczą mrok

dni biegną
a my się łudzimy
że ty­le ich jeszcze przed nami

zat­rzy­maj się za­nim dopłyniesz
i nig­dy się nie spotkamy
dry­fując pod jed­nym dachem
z ok­na­mi na gwieździs­ty most 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 stycznia 2019, 08:33

***

Mu­zyka jest ciszą,
gdy myśli się kołyszą,
w us­tach ciągle czuć
wy­raz niepewności.

Dźwięki niosą w dal
roz­darte wspomnienia,
ze słów zniknął czar
zwodzący cierpienie.

Po­między palcami
wciąż spływa łza
krusząc się jak lód
z ta­my obojętności.

Życie jak­by z kłamstwa
pow­tarza mil­cze­nie,
gdy nu­ta praw­dy gra
roz­ważając poddanie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2019, 20:36

Dla I.

cier­pli­wie podążaj
za cieniem moim
tym co go tak
u pro­gu widujesz
a jeśli zniknę
szu­kaj dalej
dro­ga do mnie prosta
z serc się składa
rozbitych
skruszonych
złamanych 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 stycznia 2019, 20:35

* * *

A na cmen­tarzu zno­wu Anioły
sze­leszczą skrzydłami wiary.
Niosą za­dumę, ref­lek­sję, spokój -
- ta­kie niez­wykłe dary.

Przys­tają z nami,
przy gro­bach bliskich,
by objąć nas ciepłym spojrzeniem.
A po­tem zwyk­le wzla­tują do nieba,
z naszym najgłębszym westchnieniem.

Ale wra­cają, gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 listopada 2018, 17:42

Z nieba rodem

piszę list i wspo­minam 
nad­sek­wański gotyk
je­ro­zo­lim­skich alei

gdzie kwiaty z lo­du są rozkute
a cienie skrzydła mają
pawiookie

lecz wy nie zna­cie dro­gi 
co pro­wadzi pod mój próg
i nie wiecie jak da­le­ko stąd
słońce gniaz­do swe uwiło

tam się Bóg przechadza
oliw­nym ga­jem 

pat­rzy w nas
słucha 

ludziom więc bądźcie blisko
i kamień
wy­puśćcie z rąk  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 października 2018, 07:40

Wszystkiego...

Smu­tek ser­ce rozrywa
otaczająca je pokrywa
roz­ta­pia się z obojętności.

Gdzieś skap­nie łza
z tęskno­ty ulepiona
roz­paczając w bezsilności.

W taf­li jak­by ze szkła
od­bi­ja się płomień
pochłaniając światło.

...najlepszego. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 października 2018, 06:39

Wyrosłam z wiosny

le­niwie przy­mie­rzam dzień do nocy
i ubieram
w dżdżu krop­le jesienne
w ich pląs i rytm

"dżdżu krop­le pa­dają i tłuką w me okno"

i zmieniam się
do im­bi­ru z cytryną
z cy­namo­nem na trzy smaki
jabłko gruszka goździk
i pier­nik w aromaty

- sma­kuje ci?
szu­kam słów powoli
nie na wiatr

twarz w liściach
mam
i po­ciem­niałe kasztany
na wiersze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 października 2018, 11:45
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

16 stycznia 2019, 13:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]

16 stycznia 2019, 12:50kati75 sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

15 stycznia 2019, 09:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

15 stycznia 2019, 08:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 19:14yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 18:34Fallina sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]