Lśnienie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 144 tek­sty.

* * *

A na cmen­tarzu zno­wu Anioły
sze­leszczą skrzydłami wiary.
Niosą za­dumę, ref­lek­sję, spokój -
- ta­kie niez­wykłe dary.

Przys­tają z nami,
przy gro­bach bliskich,
by objąć nas ciepłym spojrzeniem.
A po­tem zwyk­le wzla­tują do nieba,
z naszym najgłębszym westchnieniem.

Ale wra­cają, gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 listopada 2018, 17:42

Z nieba rodem

piszę list i wspo­minam 
nad­sek­wański gotyk
je­ro­zo­lim­skich alei

gdzie kwiaty z lo­du są rozkute
a cienie skrzydła mają
pawiookie

lecz wy nie zna­cie dro­gi 
co pro­wadzi pod mój próg
i nie wiecie jak da­le­ko stąd
słońce gniaz­do swe uwiło

tam się Bóg przechadza
oliw­nym ga­jem 

pat­rzy w nas
słucha 

ludziom więc bądźcie blisko
i kamień
wy­puśćcie z rąk  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 października 2018, 07:40

Wszystkiego...

Smu­tek ser­ce rozrywa
otaczająca je pokrywa
roz­ta­pia się z obojętności.

Gdzieś skap­nie łza
z tęskno­ty ulepiona
roz­paczając w bezsilności.

W taf­li jak­by ze szkła
od­bi­ja się płomień
pochłaniając światło.

...najlepszego. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 października 2018, 06:39

Wyrosłam z wiosny

le­niwie przy­mie­rzam dzień do nocy
i ubieram
w dżdżu krop­le jesienne
w ich pląs i rytm

"dżdżu krop­le pa­dają i tłuką w me okno"

i zmieniam się
do im­bi­ru z cytryną
z cy­namo­nem na trzy smaki
jabłko gruszka goździk
i pier­nik w aromaty

- sma­kuje ci?
szu­kam słów powoli
nie na wiatr

twarz w liściach
mam
i po­ciem­niałe kasztany
na wiersze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 października 2018, 11:45

spiżarnia

odkładam na dnie szuflady
po­między brzyt­wa­mi kołnierzy
wspom­nienia li­la róż
pachnące wrześniowym powietrzem

życie jak dym gry­zie w oczy
zi­ma się czai za rogiem

spa­dają jabłka w sadzie
a ja cała zbieram się w sobie
by let­nie sny przezimować

niemądre jak spóźnial­skie róże
odsłaniające ramiona
przed marznącym deszczem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 października 2018, 05:44

*** Przyszła ...

Za­migo­tała
zaszeleściła
dy­wan pod nogami
rozścieliła
pa­letę barw
wy­lała na drze­wa

ciepłym uśmiechem
w lo­kach się skryła
Pa­ni je­sień
przy­była :)...

19.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 października 2018, 08:26

Adagio

może jeszcze kiedyś ogród mój ozdobi
wiatr który kwiatom
zer­wał barwę oraz woń

bo gdzie pta­ki chóra­mi psalmują
jest noc
a da­no jej wskrzeszać tych
co wierzą

w prze­pych aniel­skich pióropuszy

lecz skrzydłom - za cias­no
bo człowiek is­tnieje
od atomu
do Boga

i na­wet pus­tka po wiel­kiej tęskno­cie
zgiełkiem się zapełni

gdy wszys­tkie ścichłe głosy
daw­no zapomnianej
każą ożyć pieśni 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 sierpnia 2018, 17:17

Szept

ta miłość jest słońcem
które bez ciebie
zgasłoby

odchodzeniem
i zat­rzy­maniem w pół drogi

obłokiem
po który do nieba
wspi­namy się na palcach

uporem
by istnieć

kwiatem
który zak­wi­ta w nas

szeptem:
kocham 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 listopada 2016, 13:21

okruchy

ucichły kro­ki walca
tyl­ko skrzy­pią drew­niane podłogi
w mglis­tym świet­le poranka
sier­pniowe ple­jady pobladły

pat­rzysz na mnie
jak dawniej
znad kub­ka wys­tygłej kawy

a jednak
chle­bem pow­szed­nim
z ust do ust
można miłość wykarmić

w rocznicę mo­jemu A. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 sierpnia 2018, 06:14

tylko marzyciel w łzach dostrzega tęcze

tam gdzie cze­ka świt
na­wet wiatr przes­tał tańczyć
wyczekuje
sze­les­tu suk­ni w kwiaty
głupiec
nie wie, że to tyl­ko złudzenie

*cóż z te­go że pełnia lat
us­ta wciąż po­zos­tają chłodne
ty jes­teś księżycem
gdy ja jes­tem słońcem
roz­ciag­nietym  skrzydłami wiatru 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 lipca 2018, 21:13
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

26 listopada 2018, 19:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nie można być cały [...]

26 listopada 2018, 10:03kati75 sko­men­to­wał tek­st ...  

26 listopada 2018, 10:02kati75 sko­men­to­wał tek­st Wędrują cienie, pod opieką gęstej [...]

26 listopada 2018, 10:01kati75 sko­men­to­wał tek­st Na ros­terki i smut­ki [...]

26 listopada 2018, 10:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Potknęłam się o Two­je [...]

26 listopada 2018, 09:53kati75 do­dał no­wy tek­st Nie można być cały [...]

24 listopada 2018, 09:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Uwierz mi, bied­ni ludzie [...]

24 listopada 2018, 09:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Wierzą we mnie, wierząc [...]

24 listopada 2018, 09:28kati75 sko­men­to­wał tek­st Zasłona nie zak­ry­je de­mona.  

24 listopada 2018, 09:17kati75 sko­men­to­wał tek­st Wgryzam się w Two­je [...]