łgeniusze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Prze­baczcie mi, o wiel­cy poeci, którzy jes­teście obec­nie gar­stką po­piołów i spoczy­wacie w ziemi! Prze­baczcie! Wy jes­teście półbo­gi, a ja jes­tem je­no dziec­kiem, które cier­pi. Ale pisząc te słowa, niepo­dob­na mi was [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Zap­rawdę po­wiadam ci, poetą się jest. Jest się nim, żyjąc. Zaś by­wa się cza­sem skrybą, czy­li gra­foma­nem. By­wa się nim wte­dy, kiedy brak­nie siły, by dźwi­gać ciężar swe­go życia. Wte­dy ucieka się [...] — czytaj całość

kulisy
zebrał 11 fiszek

Pro­za dnia to ko­bieca poezja. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Zap­rawdę nie wiem, cze­go ten człowiek chce. Ubzdu­rał so­bie, że pew­ne słowa po­siadają pew­ne znacze­nia, które muszą sta­le po­siadać. Któż może mi zab­ro­nić tu wziąć słowo, tam znacze­nie i po­wiązać je ze sobą? 

cytat

Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam. 

cytat
zebrał 34 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 12:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

przedwczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

przedwczoraj, 17:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

przedwczoraj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st Andy

przedwczoraj, 16:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Andy

przedwczoraj, 15:57yestem sko­men­to­wał tek­st Andy

przedwczoraj, 10:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Andy

przedwczoraj, 01:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

przedwczoraj, 01:37yestem sko­men­to­wał tek­st Andy