Valeur

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 275 tek­stów.

***

ciało jeszcze snem owiane
noc­ne spa­cery
twe pamięta
w ciszy wirują
naj­czul­sze słowa
spływające do ser­ca

zmysły buchają
soczystą purpurą

co noc się zak­ra­daj
de­likatną strużką
li­nii papilarnych
spacerować
og­ro­dami
mej ko­biecości

Kocha­nemu ... N.ღ

10.1.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2018, 09:21

***

z do­tyku warg czer­pię słodycz
de­lek­tu­je się soczystością
by zas­po­koić głód

ob­darza błogim dreszczem
w ocze­kiwa­niu spełnienia
wkra­da się we mnie
huragan

kojącą mu­zyką ciał dwóch
za­sypiamy na poduszkach
ut­ka­nych ze snów

Kocha­nemu N..ღ

11.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2018, 09:23

Po­między na­mi niebo, o które ciężko się wznieść. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 marca 2018, 23:46

Powroty

Kiedy wra­cam niepom­na na urazy
i ludzkie obłud­ne i gorzkie słowa
za­mieram z obawą w sercu
czy pa­mięć co złe wy­mazać zdoła...

Czy ścieżki tu naznaczone 
i śla­dy tak wielu serc tu spisane 
ochro­nią to wszys­tko co dziś 
we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 14:35

na ulicy dwa

zos­tałaś choć byłaś silniejsza

te­raz owi­jam sa­mot­ność w bez­sensow­ne zakupy
i długie spacery

a mój je­dyny kon­takt z drugim
sta­nowi dłoń na przejściu dla pieszych

nie pot­ra­fię za­bić te­go w sobie
masz we mnie dar­mową kwaterę
jak igła w poduszce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 marca 2018, 19:07

Słońce...

Nie ważne
czy zachwieję się
od nad­miaru trosk
czy połknę za dużo łez

Pot­ra­fisz doskonale
wpleść w zwykłe dni
od­ro­binę słońca
które no­sisz na ustach

Dla­tego uwielbiam
trwać przy Tobie
bo jes­teś zawsze
na­wet w nie pogodę...


08.03.2018 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 19:14

kształt ciszy

od­ry­sowując miękki sen prze­bija­my się przez grawitację
bezgłośnie ury­wają się więzi jak doj­rzałe jabłka
pośród pól ściętych świateł kołysa­nych kos­micznym wiatrem
spa­damy w ot­warte dłonie pustki

w miej­scu prze­cięcia dwóch spi­rali wiel­kości ułam­ka se­kun­dy
oko­leni przek­ro­jem jutr i wczo­raj - brze­gu za da­lekiego o wy­ciągnięcie ręki

jak tracące lep­kość cząstki w bez­de­ni kon­densa­tu Bosego-Einsteina
to­niemy w wier­szach ze słów jak pośmier­tne skur­cze
- pus­te gon­do­le w zat­rzy­manym młynie wyb­lakłej galaktyki 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 lutego 2018, 12:41

Cienie najdotkliwiej znaczą szept

gdy od­ci­nam bez­myślność
prag­nienie drży prawdą
niemalże nosząc moją skórę

więc mil­cząc pozwalam
na niena­macalną słabość
niczym niepodzielną chwilę

a za dnia po­jaśnieją mi oczy
bo bez­droża na­sycą się barwą
niep­rzy­tom­ności zmysłów 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 lutego 2018, 19:06

pierwiosnki

tej no­cy nie mogłam zasnąć
widziałam jaskółki w ogrodzie
budzę się
i wszys­tko już jasne

przy­marzły do ziemi astry
których nie zga­sił wiatr

ból można ja­koś oszukać
zagłuszyć
jak ka­mień w wodzie

oca­lić jed­no serce
nim przyj­dzie ko­lej­na zima
i za­sypie nasz świat 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 lutego 2018, 09:57

Lew, Czarownica i stara szafa

czas działa na naszą niekorzyść
ob­naża słabe strony

czy możliwe
że po ty­lu latach
jest coś cze­go nie mówiłam ci jeszcze

pat­rzę jak spo­koj­nie zasypiasz
cień tu­li się do zasłony

w sza­fie więdnie biała sukienka
prze­tyka­na ni­cią tęsknoty
jak mo­je zi­mowe wiersze 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 lutego 2018, 07:41
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

wczoraj, 08:07Papużka sko­men­to­wał tek­st Nielot

wczoraj, 02:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nielot

przedwczoraj, 17:59I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nielot

przedwczoraj, 13:18Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Taniec

przedwczoraj, 12:27Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 12:19Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

przedwczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nielot

przedwczoraj, 11:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Nielot