Valeur

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 305 tek­stów.

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszystkiego
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 października 2018, 15:58

***

Na­deszły dni w których nostalgia
jest jak mgła osiada cicho na sercu
liście opa­dają bez­sze­les­tnie na
duszę skraw­ka­mi wspomnień

wiatr cza­sem zaszu­mi tęsknotą
deszcz zag­ra cichut­kie piano
to co wie­czne no­si miano
nie odej­dzie w niepamięć

żywe w tych co tu zostali
is­kier­ka­mi świeci łuna
lis­to­padową zadumą
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 października 2018, 08:41

Nim zniknie

La­to po­woli odchodzi
zos­ta­wia po­la w szarości
na łąkach tka bry­lan­to­we
pajęczy­ny ba­biego lata

pta­ki opuszczają gniazda
mo­tyle nikną w chmurach
dni sta­wają się krótsze
a nam słowa milkną

między liśćmi szeleszczą
zaklęcia dla je­sien­nych dni
by słońce złociło i ogrzewało
jeszcze nasze serca

by miłość kwitła ko­lora­mi jesieni
wpla­tała w codzien­ność tęsknotę
w kad­rze zat­rzy­mane chwile
kra­job­ra­zu łąk usłanych makami


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 września 2018, 08:06

Forte[piano]

W pa­mięci mam
ten sta­ry dom
gdzie mal­wy
ko­lora­mi kusiły

słoneczni­ki wi­tały od progu
na we­ran­dzie sta­ra ławka
i bab­cia z uśmiechem
zap­la­tała mo­je warkocze

w do­mu wiel­ki stół
czar­ny fortepian
wyg­ry­wał melodie
od których dusza

trącała stru­ny serca
wpro­wadzała w wibracje
koiła smut­ki grając
naj­piękniej­sze nuty

dziś tyl­ko cisza od­bi­ja się
od pus­tych ścian
choć wspom­nieniem mi jest
wciąż we mnie żyje

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 sierpnia 2018, 07:51

* * *

uwiel­biam ciche poranki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudolnie
składa skrzydła do lotu,
a może na amen...

budzę się prawie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzury
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spojrzeń
a ja nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 czerwca 2018, 20:06

Nie umiała spoglądać w two­je oczy
kiedy była na ciebie zła
ale wys­tar­czył jej je­den twój gest
by żal za­mieniła w uśmiech

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 czerwca 2018, 10:50

Matematycznie ...

Spi­jam z Twych ust
nek­tar zdrady
sporządzo­ny z liczb urojonych

Ob­liczam rachunek
prawdopodobieństwa
na osi wierności

Wytrąciłeś mnie
z kon­tek­stu
uczuć chcianych i niechcianych

Pros­ta matematyka
kwa­ran­tanną ciszy
ludzkich sumień 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 maja 2018, 14:34

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku
zebrał 14 fiszek • 13 maja 2018, 20:39

Mierząc się z życiem, od­liczam się na czas. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 maja 2018, 09:39

Ciszę ogrodu
Przer­wał ba­let motyla
Ek­sploz­ja życia

in­sp. Ad­nachiel(Claire de lune) 

haiku
zebrał 4 fiszki • 30 kwietnia 2018, 13:17
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
A B C
Aktywność

4 listopada 2018, 12:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st słowa są tyl­ko his­to­rią [...]

4 listopada 2018, 10:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st słowa są tyl­ko his­to­rią [...]

3 listopada 2018, 23:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mi-nie-das mówili że wred­ny fałszy­wa ka­nalia że [...]

3 listopada 2018, 23:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

3 listopada 2018, 23:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st analizy z prob­le­mem się zmie­rzyć [...]

3 listopada 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

3 listopada 2018, 19:13Adnachiel sko­men­to­wał tek­st A na cmen­tarzu zno­wu [...]

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

3 listopada 2018, 12:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

3 listopada 2018, 12:07Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Serce nie liczy ki­lometrów. [...]