Valeur

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 303 tek­sty.

Nim zniknie

La­to po­woli odchodzi
zos­ta­wia po­la w szarości
na łąkach tka bry­lan­to­we
pajęczy­ny ba­biego lata

pta­ki opuszczają gniazda
mo­tyle nikną w chmurach
dni sta­wają się krótsze
a nam słowa milkną

między liśćmi szeleszczą
zaklęcia dla je­sien­nych dni
by słońce złociło i ogrzewało
jeszcze nasze serca

by miłość kwitła ko­lora­mi jesieni
wpla­tała w codzien­ność tęsknotę
w kad­rze zat­rzy­mane chwile
kra­job­ra­zu łąk usłanych makami


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 września 2018, 08:06

Forte[piano]

W pa­mięci mam
ten sta­ry dom
gdzie mal­wy
ko­lora­mi kusiły

słoneczni­ki wi­tały od progu
na we­ran­dzie sta­ra ławka
i bab­cia z uśmiechem
zap­la­tała mo­je warkocze

w do­mu wiel­ki stół
czar­ny fortepian
wyg­ry­wał melodie
od których dusza

trącała stru­ny serca
wpro­wadzała w wibracje
koiła smut­ki grając
naj­piękniej­sze nuty

dziś tyl­ko cisza od­bi­ja się
od pus­tych ścian
choć wspom­nieniem mi jest
wciąż we mnie żyje

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 sierpnia 2018, 07:51

* * *

uwiel­biam ciche poranki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudolnie
składa skrzydła do lotu,
a może na amen...

budzę się prawie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzury
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spojrzeń
a ja nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 czerwca 2018, 20:06

Nie umiała spoglądać w two­je oczy
kiedy była na ciebie zła
ale wys­tar­czył jej je­den twój gest
by żal za­mieniła w uśmiech

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 czerwca 2018, 10:50

Matematycznie ...

Spi­jam z Twych ust
nek­tar zdrady
sporządzo­ny z liczb urojonych

Ob­liczam rachunek
prawdopodobieństwa
na osi wierności

Wytrąciłeś mnie
z kon­tek­stu
uczuć chcianych i niechcianych

Pros­ta matematyka
kwa­ran­tanną ciszy
ludzkich sumień 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 maja 2018, 14:34

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku
zebrał 14 fiszek • 13 maja 2018, 20:39

Mierząc się z życiem, od­liczam się na czas. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 maja 2018, 09:39

Ciszę ogrodu
Przer­wał ba­let motyla
Ek­sploz­ja życia

in­sp. Ad­nachiel(Claire de lune) 

haiku
zebrał 3 fiszki • 30 kwietnia 2018, 13:17

Kar­mieni światłem
Ser­cem na dłoni ludziom
Owocujemy 

haiku
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2018, 11:48

Naj­bar­dziej nie mogę znieść miłości niewy­po­wie­dzianych, które trze­ba wyrzu­cać z siebie od­dechem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 kwietnia 2018, 10:35
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kszyszunia

Użytkownicy
A B C
Aktywność

28 sierpnia 2018, 18:11yestem sko­men­to­wał tek­st Zło nie jest cieniem [...]

28 sierpnia 2018, 16:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zło nie jest cieniem [...]

24 sierpnia 2018, 09:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Żałosny to wi­dok - [...]

24 sierpnia 2018, 08:16kati75 sko­men­to­wał tek­st Adagio

24 sierpnia 2018, 07:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mayday

24 sierpnia 2018, 07:21Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Adagio

24 sierpnia 2018, 07:12Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Adagio

23 sierpnia 2018, 18:48Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Gdy już wszys­tko mi [...]

22 sierpnia 2018, 07:08kati75 sko­men­to­wał tek­st Adagio