La piu bella

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

***

widzisz

mnie też trze­ba świt obcy
od­su­wać od powiek

us­ta wyszep­tać w dłonie aż po krańce

w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 18 stycznia 2016, 15:35

ciągle oczom nie wierzę

jeszcze wczoraj
świat cały u stóp
i życie
które miałeś we krwi
a w twoich oczach żywioły
na przemian
ogień i woda

światło którym sam byłeś
drży mi w dłoniach
jak znicz

a dzi­siaj
tyl­ko ten krzyż
który cię trzy­ma w ramionach 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 1 listopada 2015, 14:38

Ostatnia melodia

nic nie za­bieram na drogę ze sobą
prócz twoich wierszy
by je czy­tać w świet­le księżyca

gwiaz­dy w głębi no­cy
mapą niech będą mo­jego powrotu

nim jed­nak z trzas­kiem coś we mnie pęknie
i tęskno­ta po­rani mą duszę

skrzydłem ut­ka­nym z błęki­tu nieba
ulecę w ciszę
po os­tatnim uderze­niu serca 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 5 sierpnia 2015, 10:25

pod wiatr

nie pa­miętam kto mnie uczył odchodzić
ale nie zdołał mnie ostrzec
że każdy krok bólem powraca
i z ko­lej­nym słońca zachodem
na duszy kładzie się cieniem
cza­sem sto­pom bra­kuje odwagi
idę więc gdzie oczy poniosą
choć im da­lej od twoich ramion
tym więcej na drodze kamieni 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 lipca 2015, 09:09

zak­neblo­wane bo­li podwójnie
zab­ra­niam mu ciszę rozdzierać
znów za uśmie­chem cho­wam prawdę
nie­cze­kaniem zasłaniam zegar
czy spać mi nie pozwolisz?
czy może ukołyszesz myśli?

dobranoc
Nietęsknoto...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 marca 2014, 22:50

Pejzaż

W tym do­mu jest cisza
I tyl­ko nad ra­nem
Wciąż słyszę podłogi
Gdy ściany przenikasz
Sze­leszczą zwiew­ne kroki

Przez ciszę przechodzisz
Skąd nie ma ot­wartych bram
Tu­taj mgła tłem pejzażu
Który wie­czność trwa

Wiem, że to tyl­ko mój sen
Nic więcej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 1 kwietnia 2014, 10:14

niekiedy chciałabym być wrzecionem

niech ci się śni

bo wolę za­padać choćby marzeniem
niż żywym być obrazem
w mar­twej ramie

i wi­sieć na gwoździu przymierania

od niełas­ki do łas­ki spojrzenia 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 11 lutego 2014, 10:56

Sensowna trumna

Jest ta­ka kołyska
w której zasypiają
na­wet kołysanki

Między gwiazdami
w sreb­rnym obuwiu
przechadza się księżyc
wys­tając z przy­dużego garnituru
wspomnieniem

Ja­cyś ludzie stoją z kwiatami
dla siebie
nad gro­bem drze się wrona
tańcząc po ogołoco­nej z liści gałęzi

zi­ma zaciska
oszro­nione zęby 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 sierpnia 2013, 17:35

Kompas

ko­bieta w zielo­nym kapeluszu
pok­ryła się rosą wy­pierając siebie
do sa­mych bezdechów
jak­by sta­nowiły większą część wszechświata
po której można chodzić wte i wewte
bez wątpli­wości że zos­taną ja­kieś ślady
gdy ktoś so­bie przy­pom­ni
sze­rokość jej oczu

a prze­cież ból jest pajęczyną
a na­wet mapą jeśli chce się dotrzeć 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 15 lipca 2013, 19:51

Czereśni słodki smak

wzbieram rzeką w twoich oczach
występuję z brzegów
roz­le­wam wokół ramion

nie od­ry­waj błękitów z mo­jej twarzy

patrz

to us­ta
sek­retny po­całunek chemii... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 czerwca 2013, 00:03
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

4 stycznia 2019, 23:14luterin sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

2 stycznia 2019, 09:17onejka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

25 grudnia 2018, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

24 grudnia 2018, 10:56RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

23 grudnia 2018, 23:09Gaia sko­men­to­wał tek­st Performers

23 grudnia 2018, 23:07Gaia do­dał no­wy tek­st Dobranoc

18 grudnia 2018, 09:32onejka sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 07:38IKON sko­men­to­wał tek­st Performers

17 grudnia 2018, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Performers