Krzywe zwierciadło

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 94 tek­sty.

... dob­ro to "rośli­na up­rawna"... zło to "samosiejka"... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 października 2017, 12:24

le­piej żyć cza­sem niż godzinami 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2017, 21:00

Ot­wierając się na myśle­nie, dob­rze jest się zamknąć.

in­sp. Mirek 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 października 2017, 19:32

Bez chłopa ani róż. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 30 września 2017, 09:06

Na spód bu­ta nikt nie pat­rzy. Nikt nie dos­trze­ga zdeptanych.


nikt nie zagląda na os­tatnie strony... 

myśl dnia z 9 września 2017 roku
zebrała 47 fiszek • 8 października 2010, 22:22

to wca­le nie brzmi dumnie
że prędzej wy­ciągnie kopyta
niż do dru­giego bydlęcia
rękę
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 lutego 2017, 23:30

ktoś ka­zał mie­rzyć człowiekowi
wy­sokość, wagę, długość, sze­rokość, tem­pe­raturę, czas...
i uk­radł mu szczęście
Przez zep­su­ty ze­garek Kaś :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 stycznia 2017, 22:22

Lus­tro jest większym kłamcą niż oczy mężczyzny. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 stycznia 2017, 11:35

Ciche dni za­bijają lata. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 3 stycznia 2017, 12:23

Ma­my do dys­po­zyc­ji cały nasz los, a my kpi­my z niego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 grudnia 2016, 20:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

wczoraj, 07:53giulietka sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

8 grudnia 2017, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 20:19kati75 sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 14:03Adnachiel sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 08:51giulietka do­dał no­wy tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 08:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st znalezione

6 grudnia 2017, 14:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st znalezione

6 grudnia 2017, 13:16giulietka sko­men­to­wał tek­st O niebo da­lej

6 grudnia 2017, 12:31giulietka sko­men­to­wał tek­st Papeterii sen nieja­ki