Krzywe zwierciadło

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 88 tek­stów.

przykrótka his­to­ria miłości

je­go oczy
zniewa­lający uśmiech
ten tors
wszys­tkie go pożerały wzrokiem
a on spoj­rzał na mnie
miałam ochotę się na niego rzucić
zgwałcić
wyr­wać mu serce
by było tyl­ko moje

bałam się
a jeśli mu się nie spodobam
co on sobie
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 lipca 2018, 14:27

... dob­ro to "rośli­na up­rawna"... zło to "samosiejka"... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 października 2017, 12:24

Bez chłopa ani róż. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 30 września 2017, 09:06

Na spód bu­ta nikt nie pat­rzy. Nikt nie dos­trze­ga zdeptanych.


nikt nie zagląda na os­tatnie strony... 

myśl dnia z 9 września 2017 roku
zebrała 47 fiszek • 8 października 2010, 22:22

to wca­le nie brzmi dumnie
że prędzej wy­ciągnie kopyta
niż do dru­giego bydlęcia
rękę
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 lutego 2017, 23:30

ktoś ka­zał mie­rzyć człowiekowi
wy­sokość, wagę, długość, sze­rokość, tem­pe­raturę, czas...
i uk­radł mu szczęście
Przez zep­su­ty ze­garek Kaś :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 stycznia 2017, 22:22

Lus­tro jest większym kłamcą niż oczy mężczyzny. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 stycznia 2017, 11:35

Ciche dni za­bijają lata. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 3 stycznia 2017, 12:23

Ma­my do dys­po­zyc­ji cały nasz los, a my kpi­my z niego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 grudnia 2016, 20:10

prze­rażające­go pros­tac­twa nie da się us­pra­wied­li­wić
prob­le­mami z prostatą
 

myśl dnia z 26 października 2016 roku
zebrała 58 fiszek • 24 października 2016, 23:03
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
F G H
Aktywność

15 marca 2019, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st Słońce mo­je

15 marca 2019, 10:36carolyna sko­men­to­wał tek­st Słońce mo­je

14 marca 2019, 11:06giulietka do­dał no­wy tek­st Słońce mo­je

11 marca 2019, 06:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Wiersze bez­sennej no­cy

8 lutego 2019, 07:44giulietka sko­men­to­wał tek­st Serafin wie­czorów

8 lutego 2019, 07:40giulietka sko­men­to­wał tek­st co można dać ko­muś [...]

8 lutego 2019, 07:36giulietka sko­men­to­wał tek­st przyjdźcie, przyjdźcie

8 lutego 2019, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st poświęcenia

8 lutego 2019, 07:32giulietka sko­men­to­wał tek­st Światowy Dzień Wal­ki z [...]

8 lutego 2019, 07:30giulietka sko­men­to­wał tek­st Lista obec­ności z przy­tułku [...]