Krogu(lec)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

profiler słów

ty­le do zrobienia
a ty jak se­ryj­ne
przy­kur­czo­ne w po­zie
o z i ę b ł e wiarą
anioły zas­tygłe
co tyl­ko la­tają
koło włas­ne­go no­sa
i prag­nień nie swoich sadłem
kędy od wieków dłubanina
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 października 2017, 18:31

Ofiara

In­spi­rowa­ne ob­ra­zem
P. Breu­ghla Młod­sze­go pt. „Dob­ry Pasterz”


Nagły syk spośród za­rośli ludzką moc zniewa­la,
- kły głębo­ko w miękką tkankę wbi­te,
Tak op­rawca swą ofiarę od życia oca­la,
Słowo mil­knie pod [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 1 kwietnia 2014, 00:16

Geograf

według ob­ra­zu Jo­han­ne­sa Ver­meera

Ma­pa na sto­le roz­wi­nięta,
W przes­trzeń światła swą treść roz­le­wa,
Za­rysem gra­nic – przeklęta ziemia,
Ku­si od­krywcę cieniem drze­wa.

Bru­nat­na zieleń zniewa­la myśli,
Jak­by wzy­wała odkupienia,
Za tych, którym się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 kwietnia 2017, 13:24

Przeczucie

Myślałem wiele ra­zy o tobie,
Jak się myśli o daw­nych epokach,
W których słowo nie ra­niło głosem,
I tyl­ko cienie – by­wały złow­ro­gie.

Myśl ta­ka – niewin­na ze swej na­tury,
Co­raz pew­niej op­la­tała ciało,
Aż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 października 2017, 13:03

krew w ziemi - woła po imieniu 

aforyzm dnia z 30 września 2017 roku
zebrał 5 fiszek • 29 września 2017, 13:31

Déjà vu - optyka

CORTEGIANA

Odtwórz
jest jak błądząca mno­gość legionu
w jed­nej oso­bie o zim­nych dłoniach
[...]
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 września 2017, 14:55

Na przy słupie kazanie ósme

Już szósty rok od­wołuję się po raz ko­lej­ny w jed­nym i tym sa­mym miej­scu do afo­ryzmów H Hes­se­go
a wiel­cy wspom­niane­go miej­sca na­dal mylą buraka [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2017, 17:26

spląta­nie myśli roz­ci­na słowo. 

myśl dnia z 16 września 2017 roku
zebrała 35 fiszek • 15 stycznia 2016, 20:56

Umysł zaw­sze po­leg­nie w bit­wie o spokój. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 września 2017, 00:36

Ru­tyna jest wte­dy gdy „nie dzi­siaj” tra­fia się codziennie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2017, 00:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

William

Użytkownicy
M N O
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]