koniecznie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 67 tek­stów.

Nocni łowcy emocji

Kiedy za­pad­nie ciemność
w sekrecie
Cieles­nym Podróżni­kiem
Cię nazwę

Szep­tać zacznę do uszu Twoich
Lek­kie słowa
jak mgła popołudniowa

Krzyczeć będę w powietrze
brzyd­kie wyrazy
Tworzące mych doz­nań obrazy

Gdy ra­zem skończy­my spacery
przy­tulisz mnie mocno
i wspólnie zaśniemy 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 31 stycznia 2016, 22:47

To co najcenniejsze
cho­wam pod skórą 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 stycznia 2016, 01:23

Mo­ja dro­ga, je­dyna, przep­raszam, to mo­ja je­dyna droga. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 stycznia 2016, 22:59

Gu­biąc wskazówki, tra­cisz czas. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 stycznia 2016, 17:50

przewodnik

stoję otu­lona śnieżycą
w sa­mym ser­cu miasta
zat­rzy­mana jed­nym spojrzeniem
które spra­wia że w deszczu wspomnień
trochę zbyt długo moknę

a po­tem siadam na schodach
wy­sokiego kościoła
uśmie­cham się do śladów
zos­ta­wionych przez skrzydła

miłość przed którą kiedyś
zat­rzaśnięto drzwi
pot­ra­fi wrócić po la­tach niedom­kniętym oknem

dedykowany 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 stycznia 2016, 15:35

ostateczne osądy nie ziębią nie grzeją

to i tak mo­ja wina
była
jest
i będzie

ktoś mu­si odpowiadać
za wscho­dy i zachody
północ­ny wiatr

ob­ra­cać no­ce w dni
pus­tynny klimat

i stru­gać wariata
z lip­nych słów

to i tak mo­ja wina
ukarzę się sama

bez ciebie zostanę
na pastwę
na po(żarcie) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 5 stycznia 2016, 12:12

zawsze gdy odchodzisz zabierasz kawałek mnie ze sobą

dzi­siaj zab­rałeś mo­je oczy

śle­po wierzę że może kiedyś

po­pat­rzysz ni­mi
na moją miłość do ciebie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 stycznia 2016, 00:05

od­wa­ga jest wte­dy, kiedy nie kraczesz między wronami. 

myśl dnia z 20 stycznia 2016 roku
zebrała 34 fiszki • 18 stycznia 2016, 09:32

***

Wy­palo­na od środ­ka stygnę
zdmuchnij mnie
jed­nym wydechem
abym już nig­dy
nie osiadła
na Twoim ser­cu .


7.01.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 32 fiszki • 7 stycznia 2016, 20:42
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
C D E
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą