kolorowe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Dwa plus dwa?

Czy na pew­no jest to tak
Że jest czte­ry dwa plus dwa
Do cy­ferek słabośc mam
I wam przykład na to dam
Nie pa­miętam żad­nej daty
Kto i kiedy wiem na raty
Cyf­ry ciągle się zmieniają
Cóż niech inni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2012, 05:02

Cza­sem, by zna­leźć to co naj­piękniej­sze wys­tar­czy spoj­rzeć przez ok­no. Nies­te­ty uświado­mienie so­bie te­go zaj­mu­je nieraz la­ta. Ja do­piero dziś ot­worzyłam to okno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 czerwca 2012, 18:13

Wierszyk o Was

Odtwórz


Już Was moi mi­li znam
I sym­pa­tię do Was mam
Wiem co w każdej duszy gra
Każdy wiel­ki ta­lent ma
Każdy pisze w swoim stylu
Ach poeci,jest Was tylu
Miś nic nie miał do roboty
Więc opi­sał wasze cnoty
Więc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2012, 00:11
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
R S T
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki