para mieszana

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 119 tek­stów.

[perseidy]

nie przes­tanę krążyć
sko­ro jes­tem To­bie całym światem

od­dam Ci w posiadanie
każdy pus­ty biegun

stertę krop­li obecności
na własność

niepew­ności sklepienia
połowę

i wszel­ki mój prze­jaw miłości
w każdym równo­ległym świecie
oddam

lecz najpierw

roz­bierz się
zos­taw duszę za sobą
zos­tań ciałem mo­jego towarzystwa 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 10 sierpnia 2015, 01:21

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy za­kocha­nie się nie kończy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 sierpnia 2015, 20:40

.ty

"Wiem, co po­maga w lik­wi­dowa­niu lęku. (...) Bez wątpienia - re­gular­ne spa­nie w jed­nym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stop­ni gorączki, ona pójdzie nam do ap­te­ki i ugo­tuje nam rosół."
~ Ja­kub Żulczyk


nie pot­rze­buję więcej
za­nosić się płaczem
od kiedy jesteś(my)

razem

sny są zielone
a us­ta wciąż ciepłe 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 maja 2015, 13:54

A kiedy życie mi się nie uda, zos­tanę pi­sarzem i będę pi­sać do Ciebie lis­ty, których nig­dy nie dos­ta­niesz...
Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 marca 2015, 21:49

Wychodzę za mąż, zaraz wracam

ni­by wier­sz , ni­by nie

od nies­kończo­ności
dzieli nas już tylko
parę godzin

i wątpliwości
o których milczą
dwa końce łóżka 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 grudnia 2014, 21:41

obiadowe wariacje

( z cyk­lu pt. "Jadłos­pis" )


sie­dzi­my naprzeciwko
ty zmęczony
ja pa­dam na twarz

stąd te zmar­szczki na czole

na drugie
nie chce się gęby otwierać 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 grudnia 2014, 19:26

iskra

jes­teś jak zi­mowy wieczór
- roz­mi­jamy się w drzwiach o zapałkę
by nie spłonąć

czym prędzej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2014, 15:39

Lubię kiedy odkrywasz we mnie kobietę

pachnę tobą
szor­stki za­pach dłoni
wto­pił się w moją skórę

mam dwie pa­ry ramion
i sil­ne uda

two­je ser­ce bi­je w moim brzuchu

mówisz że jes­tem jak wino

pij

do krop­li ostatniej...Odtwórz  

erotyk
zebrał 15 fiszek • 8 marca 2014, 00:01

Od­dałam Ci w słowie siebie...


Narzeczonemu 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 lutego 2014, 15:23

Mężczyz­na to strzała skiero­wana w przyszłość, a ko­bieta jest miej­scem, z które­go ta strzała wychodzi. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sylvia Plath

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]