Jezioro marzeń

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 57 tek­stów.

***

wszys­tko kiedyś przemija
żar miłości wygasa

ko­lory tracą swe barwy
za­nika za­pach skóry
za­cierają się wspomnienia
od­chodzą pragnienia

lecz

w Ser­cu trzy­mam iskrę
co z de­likat­nym Twym oddechem
roz­pa­li pożar drżenia ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

20.12.2015
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 grudnia 2015, 11:23

CHODZI BIEDA KOŁO DROGI (Ballada dziadowska)

Chodzi Bieda koło drogi.
Nie ma ręki, nie ma nogi
Cho­rym pra­wem się podpiera,
Od spon­sorów dat­ki zbiera.

A za Biedą chodzi Zmora.
Ona też szu­ka sponsora.
Cho­ra Zmo­ra led­wo chodzi
No i nic jej nie wychodzi.

Gdy­byś Zmo­ro była [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2014, 00:01

~~Spóźniona miłość~~

Spóźniła się miłość na spotkanie
Wciąż roz­ważała iść czy nie
Lecz za miłością nikt nie czekał
Bo kil­ka lat spóźniła się

Żal moc­no ścisnął bied­ne serce
Spóźniona miłość zapłakała
Smut­na do siebie powróciła
Bo ko­go kochać te­raz miała

Myślała że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 czerwca 2013, 00:05

Nieodgadniona...

Niesa­mowi­cie piękna
że aż 
nie miałem odwagi
zbliżyć swoich ust do jej policzka
na powitanie…
po­całowałem więc ją w dłoń…
wszys­cy się śmiali
że jes­tem ta­ki staroświecki
nieśmiały
że nie mam żad­nych szans
a ona?
ona tak po pros­tu
zmieniła mo­je życie
na wiosnę
i każde­go poranka
wi­ta mnie
perłowym uśmiechem
i ra­dością
emanującą
ma­giczny­mi odcieniami
ziele­ni jej oczu... 

wiersz
zebrał 141 fiszek • 30 maja 2013, 06:34

~*♥*~ Strofy jak pąki róż~*♥*~

Ubierz swe słowa w pąki róż
Mów do mnie czu­le wie­szczu wierszem
Niech płynie po­tok słod­kich słów
Chcę słuchac długo Ciebie jeszcze

Układaj stro­fy jak witraże
Których ko­lory lśnią tęczowo
Zaczy­tam się ko­lej­ny raz
Do snu niech tulą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 listopada 2012, 00:05

Tyl­ko ta­kimi bar­wa­mi war­to upiększać swoją duszę, których nie będziemy mu­sieli się wstydzić stając w ob­liczu Naj­większe­go Artysty. 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 29 września 2012, 06:14

Jesienny pamiętnik

Lis­tek rósł na drzewie
Od ma­ja po październik
Ziele­nią w słońcu się mienił

Te­raz leży już na ziemi
Może ktoś go podniesie?
A zieleń w czer­wień się zamienia

Przyszła dziewczyna
Która o miłości
Swój pa­miętnik pi­sać zaczyna

Pod­niosła listek
Z lis­tka zakładkę
So­bie zro­biła

Rósł lis­tek na drzewie
Od ma­ja po październik
Pod­trzy­mywał życie drzewa

Te­raz większe przed nim zadanie
Wyz­nacza gra­nice miłości nieznanej

Nie miał by swej tajemnicy
Bez lis­tka czer­wo­nego
Dziew­częcy pamiętnik 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 27 września 2012, 20:42

* * *

Czułością ogar­niam tęsknotę,
spoj­rze­niem czas upragniony
gdy słyszę kroków pieszczotę
i uśmiech rozpromieniony.
Wi­taj Kochany...
Wi­taj kluczu do marzeń spełnionych. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 27 września 2012, 21:06

Kto jak nie... Ty

Odtwórz

Gdy cza­sem tracę wiarę w siebie
wy­bacz... że ro­nię wte­dy łzy...
ważne że mam ko­goś przy sobie
a tą osobą... jes­teś Ty.


Że wte­dy tu­lisz mnie w ramionach
us­ta­mi zdo­biąc smutną twarz...
szep­cząc że wiary masz za dwoje
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 27 września 2012, 23:58

~~Wędrówka nocą~~

Wędrując po niebie widzi gwiazd miliony
Piękną kon­ste­lacją księżyc zachwycony
Gwiaz­dy zaś mi­gają i lśnią tak przecudnie
Mru­gając do niego cza­rują go złudnie
Blas­kiem swoim wa­bią.je­go oczy cieszą
W piękne gwiaz­dozbiory ro­ześmiane lecą
Cóż ma księżyc z tego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 września 2012, 00:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
A B C
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku