Jak widzę - wiersze.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 7 tek­stów.

gdy czuć z pys­ka już nad ranem
i prob­le­my z wypróżnianiem
kiedy kłopot z nietrzymaniem
czy­jeś wi­ny domniemane
kiedy życie już się dłuży
a al­ko­hol przes­tał służyć
kiedy jad wy­cieka z pyska
pis­mo się roz­my­wa z bliska
gdy pros­ta­ta mózg
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:14

* * *

Gdy od­kry­wam za­pom­nianą piosenkę
Zauważam spa­dającą gwiazdę
Niewiele może zab­rać mi powódź
Niewiele może mi uk­raść ogień

Od zaw­sze byłem inny
Lu­biłem inaczej,
inaczej byłem szczęśliwy
Widziałem świat po swojemu

Jed­nak byłem człowiekiem
Choć żyłem po swo­jemu, inaczej
Szu­kałem in­nych ludzi

Gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 października 2017, 11:55

Wojenko, wojenko ....

Ten tek­st nie miał ni­kogo ob­ra­zić, tyl­ko rozśmie­szyć, a jak ktoś nie ma poczu­cia hu­moru, to mam to w d****.

W ko­men­tarzach Ro­zar rozgłasza
Pol­ska bar­dziej mo­ja niż wasza
I że na Cy­tatach in­no­wac­ja
Lewakiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 sierpnia 2017, 15:11

***

zda­je się, że skoczyłem

po­zos­ta­wiając za sobą ska­lis­ty klif,
prze­mie­rzam oceany wspomnień
głębią świado­mych przeżyć,
ku gasnące­mu niebu płynę...

nie łat­wo opuścić wzburzo­ne wody,
piętno mi­nionych dni
możli­wie najszybciej,
chcę zniknąć za horyzontem

wnet słyszę sy­reni śpiew,
nasz znak umówiony
i perlą sie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 lipca 2017, 01:04

"CELA"

„ Cela”

Bi­je głośno i wy­raźnie
Ser­ce mo­je,, w ryt­mie świata
Tum ska­zany,,, jest,,, na kaźnię
Więźnia,,, co go trzy­ma,, krata

Ciągle szu­kam wyjścia z matni
W każdym kon­cie swo­jej celi
Biorę nową skórę z szatni
Przyo­dziewam ,,, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 września 2012, 09:21

"Snu Sens"

Kiedy ra­no zno­wu wstaję
Myślę ,,,, co to był ,,,za sen ?
Wciąż obiegam myśli skrajem
Czy co śniłem , jeszcze wiem ?

Wielu twier­dzi że zaklęte
W wnętrzu sen­nym są,,, sekrety
Te życiowe i namiętne
Co to wady [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 września 2012, 10:57

Do końca

Łkając cichut­ko do szyi się tuli
Niebies­kie sza­fir­ki ro­nią gorzkie łzy
Wy­ciera no­sek rąbkiem mej koszuli
Spełniają się nasze naj­czar­niej­sze sny

Sędzia w białym fartuchu
Niczym wy­rok le­pi słowa
Choć chce pod­nieść nas na duchu
Na nic zda się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 2 marca 2011, 08:46
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

PetroBlues

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]