Jak widzę - myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 134 tek­sty.

Poczęstuj się mądrością, a nie obżeraj rozumem... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 grudnia 2017, 14:44

Ce­le w życiu człowieka po­win­ny być jak ho­ryzon­ty, tak aby osiągając jed­ne zaw­sze widzieć nowe. 

cytat dnia z 24 września 2017 roku
zebrał 11 fiszek

Większość ludzi to ma­sochiści, ale nie do te­go stop­nia by się do te­go przyznać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2017, 12:37

W ra­mach „dob­rej zmiany” często rządzący i posłowie wstając z ko­lan stają na głowie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 sierpnia 2017, 08:09

Pry­mityw­na machi­na postępo­wania jest zaw­sze ta­ka sa­ma pierw wy­par­cie po­tem atak. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 sierpnia 2017, 16:14

Uza­leżnienie od fik­cji de­ter­mi­nuje rzeczy­wis­tość . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 sierpnia 2017, 08:44

Sa­mot­ność wyz­wo­lone­go umysłu jest wiel­ka jak niebo nad Sied­miog­ro­dem. Myśl błądzi w niej jak bydlę w poszu­kiwa­niu cienia al­bo wodopoju. 

cytat dnia z 11 sierpnia 2017 roku
zebrał 8 fiszek

Jak nie zo­baczysz baj­ki " o pszczółce Mai"
nie poz­nasz sma­ku miodu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 12:43

Sy­piesz się... jak piasek w oczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2017, 15:41

Zbyt mało mówią o mnie dnie i zbyt dużo mil­czą o mnie noce. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 sierpnia 2017, 18:39
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

MyArczi

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]