...j...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1056 tek­stów.

Trud­no jest się od­na­leźć wśród żywych, gdy na co dzień ob­cu­je się ze śmiercią.
In­sp roz­mo­wa z pielęgniarką 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 września 2017, 22:28

Przychodzą no­ce, kiedy je­dynym koszma­rem jest rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 28 sierpnia 2017, 23:00

Dbałość o wi­zeru­nek to jed­na z form pielęgnac­ji fałszu. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 lipca 2017, 17:43

Wo­bec płaczu każde słowo jest nieme, żeby nie po­wie­dzieć, upadłe. 

cytat dnia z 5 czerwca 2011 roku
zebrał 78 fiszek

Może słowa pot­rze­bują ciepła, gdy się rodzą od nowa? 

cytat dnia z 1 maja 2012 roku
zebrał 85 fiszek

Ton py­tania narzu­ca ton odpowiedzi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Do łóżka swo­jej ukocha­nej przyp­ro­wadź tyl­ko siebie - ani mniej, ani więcej. Pozwólcie by wasza miłość roz­kwi­tała pop­rzez seks, sięgnij­cie po naj­cenniej­szy klej­not - zaufa­nie, które przet­rwa wszys­tko in­ne. Niech wasze obcowanie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Na świecie nie ma nic piękniej­sze­go od po­budza­nia ludzi do śmiechu. 

cytat
zebrał 64 fiszki

Ze śmie­chem nie ma żartów. 

cytat
zebrał 4 fiszki
Pozostałe zeszyty
  • m – m 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

9 sierpnia 2016, 00:51Jagodyna sko­men­to­wał tek­st Pogoda w mym ser­cu, Jak [...]