inni

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 58 tek­stów.

Naj­lep­sza kry­jow­ka do­rosłych?-łóżko pachna­ce ukocha­na osoba

myśl
zebrała 34 fiszki • 7 lutego 2011, 23:01

Nig­dy nie mów, bym ro­bił to, na co mam ochotę. Bo mias­to spłonie. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 7 lutego 2011, 23:18

W tym cza­sie niebo spadło mi na głowę, a piekło po­parzyło stopy... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 5 lutego 2011, 20:30

Jak wi­dać, żyję i mam się do... Po pros­tu się mam. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 6 lutego 2011, 18:43

Naj­gor­sze są te nadzieje, kiedy już sam nie wiesz, po co je do cho­lery ciągle masz. 

aforyzm dnia z 24 czerwca 2013 roku
zebrał 308 fiszek • 9 lutego 2011, 20:32

Sa­mo by­cie ni­kim nie jest aż tak straszne jak by­cie ni­kim po fak­cie, kiedy było się kimś [...]. 

cytat
zebrał 16 fiszek

byłeś dla każde­go, te­raz bądź dla siebie 

myśl
zebrała 75 fiszek • 15 października 2010, 23:57

Diabeł Ci naj­szyb­ciej od­po­wie, kim się tak nap­rawdę stałaś 

myśl
zebrała 67 fiszek • 2 stycznia 2011, 18:51

I cóż z te­go, że księżniczka wyszła za księcia, sko­ro na obrączce wyg­ra­wero­wała ,,Do wzięcia'' 

myśl
zebrała 70 fiszek • 21 stycznia 2011, 17:03

Jeśli wiara cię opuściła a miłość zra­niła- nie płacz. Masz jeszcze nadzieję. A ona poz­wo­li odzys­kać wiarę. Wiarę w miłość. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 lutego 2011, 19:39
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

VooDoo

Użytkownicy
A B C
Aktywność