Inne wiersze.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

Pe­wien wo­lon­ta­riusz z Fran­kfur­tu nad rzeką Men
Zaczął ko­lej­ny dob­re­go żni­wa dzień
Zbiera miłości co porzucone
Bra­kiem roz­koszy umęczone
Dziś świeżej wdo­wie nie poz­wo­li za­pisać się w tren

Kierow­ca auto­busów z Ka­towic Ligoty
Hur­tem roz­dziewiczał li­ceal­ne cnoty
Czy­nił to [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 12:39

Odtwórz
Pachnę sta­rymi banknotami
Myję się tyl­ko przed świętami
Jes­tem ku­lawy i brzydki
Ale złoto noszą me pal­ce i łydki

ref:
Ja uwiel­biam ją
ona tu jest
i tańczy dla mnie
bo ... dob­rze wie, że ..
stówka jej wpad­nie

na widok [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2017, 11:15

wbrew woli ( erekcjato )

wzbra­niam się przed tobą
a ty powoli
ale nachalnie
mnie roz­bierasz
czując dreszcze
przy­tom­ność pra­wie tracę
mi­mo że się opieram
chwi­la­mi sa­ma fa­tałaszki zrzucam
nie zaw­ra­caj mi w głowie
bo nie jes­teś miłym gościem
idź so­bie "tam gdzie piep­rz rośnie"grypo!
* de­dyko­wane por­ta­lowym cho­rowit­kom, których rozłożyła ;))) 

erotyk
zebrał 27 fiszek • 11 października 2012, 02:00

Że-gnam

mówią

też tak mówię
i da­lej nic
bo wszys­tko jak­by na przekór
cho­wa się w szufladę

sięga dna
is­tnieje
od­dycha kurzem

przy za­palo­nym papierosie
mam zam­glo­ne spojrzenie

chudnę w oczach
od ciągłego powtarzania
że będzie lepiej

wiesz ? nie jest

na miarę mam już tyl­ko uśmiech
roz­kle­jony po za­kamar­kach wyobraźni
kiedy ko­lej­ny raz udaję
że nie myślę o umiera­niu

trzy­mam się z dala
- to bez­pie­czna odległość
kiedy

żegnam

a prze­cież na­wet nie idę 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 września 2012, 10:38

"KAC"

Wsta­jesz ra­no, bo­li głowa
Świat wi­ruje, wokół kreci
Nie wy­powiesz te­go w słowach
Mi­mo bar­dzo szcze­rych chęci

Tu­pot ko­ta da sie słyszeć
I ze­gar­ka stu­kot wielki
Tu zaczy­nasz ciężko dyszeć
Szu­kasz wo­dy, choć kropelki

Cały dzionek jest męczący
Ciepło , zim­no, pot i złość
Drżące ręce i głos drżący
Ale dziś dos­ta­niesz w kość

Wczo­raj faj­nie było milo
Za­wiro­wał wczo­raj świat
To co pięknym wte­dy było
Dzi­siaj jest męczące takJa­nusz Dziewanowski 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 września 2012, 09:31

na bzu woń odurzającą naw­lokłem
dzwon­ki konwalii
słowi­kiem na­malo­wałem uśmiech twój
na sa­mot­nej kałuży lus­trze
w ziele­ni gąszczu nieuczesanym
rzęs mo­tyle zatrzepotały

ktoś wlazł bu­ciorem w kałużę...
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 maja 2012, 16:30

W niepamięć

kiedyś cisza nies­podziewa­nie
myśli roz­wiane pozbiera
i wspom­nienia posępne
ze strzępów wyob­raźnią pozszywa

słowa zasłoną w samotności
w za­dumie czekające
czas o mnie
w szuf­ladzie zamkniesz

tyl­ko po­wiedz kiedy
gra­fitową su­kienkę włożę
gdy od­ważysz się pocho­wać mnie
w niepamięć 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 8 marca 2011, 19:51

Nieprawda

noc zaczer­niała milczeniem
i ciszą w powietrzu
do ucha pobrzękiwała

słowo kłam­stwo przygryzło
kąci­kiem ust
popłynął czer­wo­ny atrament

posłuchaj!
praw­da za ok­nem woła
dlacze­go tak cicho?
nie, to tyl­ko z myśli ka­pie deszcz 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 11 marca 2011, 20:11

Oswojenie

Słodyczy moja...

Upojenie...
Wchłaniać i spi­jać chcę
Każda kroplę Ciebie...

Czuć jak wy­pełnia Cię
Na­miętność pożądania
Roz­ry­wa Twą męskość...

Po­walaj moją głębię...

I mocniej...
I jeszcze...
I teraz!!!

Na­daj rytm ciału memu
Przytłaczaj...
Ag­resji wściekłością!

I jeszcze...
I jeszcze....
I już prawie....

Twoją...
Twoją być chcę!
I masz mnie.

Te­raz inna
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 8 marca 2011, 10:31

Mur

Mu­rem swe ser­ce ogradzała
Gdy miała już dość, ro­bot­ników wzywała
By w ser­ca murze otwór zrobili
Słońce do­cierało, chętni wtem spieszyli.

Pier­wszy ochot­nik przez dziurę przechodzi
Lecz w ręku ma miecz, je­go uśmiech zwodzi
Już przy wejściu ra­ni co po drodze stoi
Dziew­czy­na się zwi­ja, wszys­tko ją boli.

Wniosek słuszny z his­to­rii wys­nuła - 
Boi się miłości więc na co jej dziura. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 maja 2010, 18:42
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

mzimu

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]