Inne opowiadania.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4 tek­sty.

14.07.2017r.

Obudzi­liśmy się jak każde­go po­ran­ka: szczęśli­wi, kochający, wtu­leni w siebie, wmod­le­ni, błogosławiący nad­chodzące­mu dniu w nas - ko­biecie i mężczyźnie w małżeństwie, a więc hołdujący nor­malności i sta­wiający jas­ne gra­nice nienor­malnej inności. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 lipca 2017, 10:41

„Miłość mężczyz­ny jest czymś wspa­niałym i strasznym, bo no­si w so­bie całą cier­pkość nadziei, ra­ny z dzieciństwa, jarzmo przeszłości, zdra­dy i nies­pełnione marze­nia, i wszys­tkie ułudy, spoj­rze­nie w przyszłość i pew­ność. Już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 grudnia 2010, 01:44

Mo­je ciało już od lat leży pod ziemią.
Stąpają po nim sto­py ludzi god­nych i mniej god­nych zwa­nia mej miłości Ziemią Oj­czystą. Są dum­ni, na lek­cjach his­to­rii, są dum­ni, gdy ktoś z zewnątrz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 marca 2010, 20:12

Niektóre ob­sza­ry mo­jego ser­ca przy­pomi­nają starą fac­jatkę na strychu... Rzad­ko tam wchodzę... Może dla­tego, że boję się pająków, a tam od daw­na wiszą nig­dy nie omiata­ne pajęczy­ny...

Jest ma­leńkie ok­no, w którym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 stycznia 2010, 11:57
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

alinka241x

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]