Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

Zburzyć mie­dze. Wpuścić do swo­jej utopii. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lutego 2011, 19:07

Dot­knęłam kiedyś szczęścia. Było słod­kie, jas­ne, ciepłe przysłoniło całą resztę. Nag­le mi zniknęło a ja za­pom­niałam się nim nacieszyć. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 grudnia 2010, 15:05

Tak jak lar­wa przeob­raża się w mo­tyla, tak i zaurocze­nie przeob­raża się w miłość.

Z dru­giej stro­ny mo­tyl długo żyć nie będzie. A czy miłość będzie? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 marca 2011, 21:46

Jeszcze słyszę huk, czuję proch... całe życie skra­dał się za moimi ple­cami, aż dziś... leży mar­twy... mój Anioł Stróż 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 marca 2011, 23:37

Upiję się tym­barkiem za to życie, które ro­bi figle. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 grudnia 2010, 11:28

W moich snach są dziś wszys­cy – wszys­cy oprócz Ciebie. Stąd właśnie wiem, że to ko­niec. Definitywny.


________________________________
Nareszcie 

myśl
zebrała 85 fiszek • 6 lutego 2011, 20:21

... gdy świat stoi przed Tobą ot­wo­rem ,spraw­dz dob­rze którym ... 

aforyzm dnia z 19 sierpnia 2011 roku
zebrał 88 fiszek • 7 lutego 2011, 01:29

A jeśli będzie Ci smut­no i nie będę
mogła Cię po­cie­szyć to obiecuję, że 
będę płakać z Tobą. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 15 stycznia 2011, 12:30

Oni są jak dwa bu­ty - pa­ra. Szko­da tyl­ko, że obo­je są jak te pra­we - pot­rze­bują lewego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 stycznia 2011, 00:11

ub­ra­na tyl­ko w za­pach dzi­kich róż
za ok­nem os­tatnie pro­mienie słońca
jes­teś jak anioł choć skrzy­deł brak
w dos­ko­nałej grze światła
wpa­dające­go przez za­marznięte szyby

taką cię będę pa­miętał do końca mych dni 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 grudnia 2010, 20:54
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Adamo70

Użytkownicy
H I J
Aktywność

przedwczoraj, 19:45Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

przedwczoraj, 10:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

przedwczoraj, 08:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

przedwczoraj, 08:39Irracja sko­men­to­wał tek­st Limerick

18 lipca 2019, 12:53Irracja sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

18 lipca 2019, 12:50Irracja sko­men­to­wał tek­st Uważam, że poz­wa­lamy so­bie [...]

12 lipca 2019, 15:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

12 lipca 2019, 05:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie wol­ni nie pot­rze­bują [...]

11 lipca 2019, 12:13Irracja do­dał no­wy tek­st ... w porówna­niu do [...]

11 lipca 2019, 12:07Irracja sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]