Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

Chodzi­my bo­so w da­lekie stro­ny, a zakłada­my bu­ty przechodząc na in­ne rozdziały. 

myśl • 7 maja 2012, 08:34

Nie wys­tar­czy coś na­pisać...Sztuką jest tak , by nie raz ktoś zap­ragnął to przeczytać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2012, 09:13

Niektóre szczegóły stają się zauważal­ne, gdy ich brak. 

aforyzm dnia z 4 lutego 2013 roku
zebrał 33 fiszki • 6 maja 2012, 23:30

Idąc, pod­niosłam z uli­cy gałązkę bzu, aby ludzie nie po­dep­ta­li jej tak jak dep­czą in­nym ludziom serca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 maja 2012, 19:01

Cza­sami le­piej coś za­kończyć niż brnąć w to na siłę... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 grudnia 2011, 20:42

Nie baw­my się w "przy­jaźń" po rozstaniu.

Toż to ta­kie toksyczne. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 grudnia 2011, 23:18

Emoc­jo­nal­nie nieob­liczal­ni, liczą się tyl­ko ze swoimi uczuciami. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 3 października 2011, 13:26

Marzę o miej­scu dla siebie.
O bu­kiecie tu­lipanów nie bez okazji.
O książce w pre­zen­cie, której szu­kam w bib­liote­kach od dwóch lat.
O po­rozu­mieniu bez słów, choć z jed­nym człowiekiem.
Wciąż szu­kam święte­go spokoju.
Chwi­li wytchnienia.
Niemyślenia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 marca 2011, 01:03

Sko­ro mam być zły, to będę w tym dobry. 

aforyzm dnia z 17 listopada 2011 roku
zebrał 218 fiszek • 12 marca 2011, 00:50

Jeśli masz za­miar sy­pać pus­tką to le­piej zam­knij tą próżnię. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 lutego 2011, 19:50
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

emiLenka

Użytkownicy
H I J
Aktywność

wczoraj, 19:45Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

wczoraj, 10:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

wczoraj, 08:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

wczoraj, 08:39Irracja sko­men­to­wał tek­st Limerick

przedwczoraj, 12:53Irracja sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

przedwczoraj, 12:50Irracja sko­men­to­wał tek­st Uważam, że poz­wa­lamy so­bie [...]

12 lipca 2019, 15:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

12 lipca 2019, 05:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie wol­ni nie pot­rze­bują [...]

11 lipca 2019, 12:13Irracja do­dał no­wy tek­st ... w porówna­niu do [...]

11 lipca 2019, 12:07Irracja sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]