inne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

prała sy­nowi koszulę
żeby miał czystą
może wróci
trzeźwy
bez prochów i broni
może dziś ni­kogo nie zabije

wy­ważyli drzwi
wpad­li z karabinami
rzu­cili ją na podłogę
skuli

zos­ta­wili bałagan
i uk­radli
koszulę

wstała
pod­parła krzesłem zniszczo­ne drzwi
męczyły ją te głod­ne oczy
prze­cież ty­le cieka­wych se­riali w telewizji

pop­ra­wiła skrzy­wiony obraz
i klęknęłą na stłuczo­nym kolanie

spoj­rzały mat­ki na siebie wzajemnie
łat­wo nie jest
ale prze­cież to cała radość
mieć syna
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 kwietnia 2015, 00:32

Primabalerina Heterocera

Na krótką chwilę przed snem
sta­wiam przy łóżku świecę.
Jest zbyt mała żeby rozświet­lić pokój
lecz nie po to ją palę co noc
…Po pros­tu lu­bię operę

kap… kap… kap… to nie­szczel­ny kran
wy­bija niczym dy­rygent ba­tutą rytm [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 stycznia 2015, 16:23

po słowach jest już miejsce tylko na ciszę

John Mur­phy - The End
Odtwórz

Miałem so­bie dzi­siaj poz­wo­lić trochę bar­dziej na ten roz­koszny niebyt wśród gasnących la­tar­ni os­pałego mias­ta. I na­wet nie mu­siałbym roz­mieniać nicze­go na drob­ne, bo al­ko­hol to je­dyna próżność, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 31 fiszek • 28 listopada 2014, 23:33

Choć mija(my) czas...

nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam


Tyl­ko posłuchaj...
Do­tykałam wczo­raj deszczu, by upew­nić się, że pada.
Dziś już sy­pał śnieg. Dot­knęłam i je­go. Tyl­ko nie zdołałam uchwy­cić żad­nej śnieżyn­ki. Wszys­tkie w mgnieniu oka topiły [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 17 listopada 2014, 19:07

Czułość nocy jesiennej...

Ja­kiej czułości trze­ba powiedz
żeby roz­proszyć cienie pod oczyma?Można być tak sa­mot­nym, by mieć czas na za­pamięty­wanie snów mi­nionej no­cy. I spraw­dzić za­pach po­duszek, czy pachną jeszcze zeszłą nie­dzielą. A między tym, poukładać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 4 listopada 2014, 12:10

Czy jesteś Dżinem?

Po­jawiasz się je­sienią. Jak­by od te­go za­leżała cisza te­go, co za chwilę. Po­jawiasz się. A ja cze­kam.
Nie wycze­kuję, tyl­ko cze­kam, z całym spo­kojem tej pew­ności, że na­dej­dziesz. Jeszcze dokład­nie nie wiem, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 października 2014, 15:06

***

Życie kil­ka ra­zy prze­biegło mi przed ocza­mi. Krótkie sce­ny codzien­ności od początków świado­mości, po os­tatnią wy­pitą kawę. Muszę przyz­nać, że każde z tych 20 se­kund było nud­ne jak cholera.
Po ta­kim sean­sie później [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 6 września 2014, 16:29

Dzień dobry na do widzenia

Jeśli jest to pier­wsza mo­ja stro­na, znaczy to tyl­ko ty­le, że mnie już nie ma między wami…
Smut­no, nieprawdaż?
Żal mi, że nie mogę dot­knąć okład­ki, powąchać świeżej far­by dru­kar­skiej i uśmie­chnąć się, zamykając [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 32 fiszki • 11 marca 2014, 22:45

Magia opowiadań

Pa­miętam, jak wiel­kie wrażenie zro­biła na mnie Zbrod­nia i ka­ra. Pro­ces F. Kaf­ki rozłożył mnie na łopat­ki na szkol­nym ko­rytarzu w li­ceum. Nie mogłem się poz­bierać z podłogi i pójść na lekcję, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 8 fiszek • 15 lutego 2014, 10:22

Dzień drugi

Za­mykam się na kłódkę
Wy­lewając atrament
Gu­bię po drodze kartki
Po­tykając się o czas
Gu­bię kluczyk

Gdzie są drzwi? 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 1 lutego 2014, 13:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zielarka1

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]