inne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 16 tek­stów.

Szczęście nie jest "w sumie".
Pod­licza się je­dynie nieszczęścia. 

aforyzm
zebrał 113 fiszek • 23 maja 2011, 21:29

Współczes­ne in­wa­lidztwo- brak pleców... 

aforyzm
zebrał 118 fiszek • 20 maja 2011, 12:40

Nie próbuj dorzu­cić. Spróbuj trafić. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 19 kwietnia 2010, 18:37

Kochając pat­rz w oczy, one się nie starzeją. 

aforyzm dnia z 30 października 2010 roku
zebrał 372 fiszki • 21 lipca 2010, 15:00

Na pew­no od­dziel­nie... Nap­rawdę razem

*nie chodzi tu o pi­sow­nie ;] 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 kwietnia 2010, 20:48

Kto nie żył tyl­ko dla siebie, ten nie dla wszys­tkich umrze. 

aforyzm dnia z 12 października 2011 roku
zebrał 181 fiszek • 8 stycznia 2011, 11:31

Fe­ler­ne dni, zaz­wyczaj wchodzą bez kolejki... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 6 stycznia 2011, 14:41

Najgłośniej o by­ciu na dnie krzyczą ci w brodziku. 

aforyzm dnia z 15 kwietnia 2012 roku
zebrał 255 fiszek • 9 lutego 2011, 15:48

Dob­ra mu­zyka nie dzieli się na gatunki. 

aforyzm dnia z 10 września 2013 roku
zebrał 132 fiszki • 16 lutego 2011, 14:50

mogą zab­rać ci two­je jes­tem, ale nig­dy nie od­biorą ci two­jego byłem 

aforyzm dnia z 27 grudnia 2013 roku
zebrał 198 fiszek • 12 lutego 2011, 18:17
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 22:21marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 11:50Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

12 lipca 2019, 13:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:58PetroBlues sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:38eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st *** (ludzie)

10 lipca 2019, 20:23truman sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 20:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 18:29zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

9 lipca 2019, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.