I am

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 45 tek­stów.

Kiedyś o mnie za­pom­nisz, tak jak za­pomi­na się jak sma­kowała wczo­raj­sza ka­wa al­bo tak jak za­pomi­na się o zeszłorocznym śniegu. Za­pom­nisz ja­ki ból był wmie­sza­ny z pier­wias­tka­mi szczęścia i jak przyśpie­szał oddech. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 października 2010, 21:20

Gdy przes­taję pi­sać to znaczy, że zaczy­nam żyć.
I odwrotnie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 lipca 2011, 08:42

Mam romans!
Z błęki­tem oczu,
wiat­rem we włosach
ciszą we dwoje,
bez­wstydną wiarą, że Ja to "na zawsze".


Przyz­naję się 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 maja 2011, 10:07

nie pot­rze­ba Ci wiel­kich ramion,
by objąć duszę mo­jego świata... 

myśl
zebrała 93 fiszki • 23 maja 2011, 19:01

To nie tak, że niena­widzę po­nie­działków. O nie. Ja niena­widzę po­nie­działków, wtorków, śród i czwar­tków. Piątki toleruję. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 11 listopada 2010, 10:01

Zaw­sze nas­ta­wiam się na naj­gor­sze.

Kur­de, przyszło naj­lep­sze i nie wie­działem co zrobić. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 28 lipca 2010, 00:02

Są ta­kie dni, gdy słowa 'ku*rwa mać' to za mało.


---------------------------------------------
Przep­raszam za wulgaryzm. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 16 lipca 2010, 21:23

Wyszłabym z siebie, stanęła obok, ale nie ma miej­sca na nas dwie. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 18 kwietnia 2010, 13:14

Każdy jest głupi na swój sposób. Mój jest szczególnie idiotyczny. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 17 listopada 2009, 17:43

stoję po szczęście w 'peere­low­skiej' kolejce 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 września 2009, 17:07
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
D E F
Aktywność

7 stycznia 2019, 13:41eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 stycznia 2019, 08:45eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st ***(4 z 365)

4 stycznia 2019, 20:47eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:27eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:01eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

4 stycznia 2019, 19:59eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

4 stycznia 2019, 13:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***(4 z 365)

14 grudnia 2018, 18:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st wiem

14 grudnia 2018, 18:39eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]