Heheszki

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 119 tek­stów.

Umysł mam twar­dy jak łok­cie, więc mnie za to nie kop­cie, że re­woluc­ja dla mnie, to czer­wo­ne paznokcie. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Do­syć sztywną mam szyję i dla­tego wciąż żyję, że po­lity­ka dla mnie, to w kryszta­le pomyje. 

cytat
zebrał 4 fiszki

On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... 

cytat
zebrał 4 fiszki

Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Gniew zry­wa ze snu i groźbą na oślep wywija. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Nie ten umiera co właśnie umiera
Lecz ten, co żyjąc w mar­twej kroczy chwale. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Więc egze­kuc­ja do­kona­na, anioł sza­tanem naz­wie bra­ta, na chwałę Pa­na i wie­czną roz­pacz świata. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Cze­go się nie da zniszczyć, z te­go trze­ba szydzić. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Dusza prag­nie pos­tu, ciało karnawału. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Lecz większość śpi na­dal, przez sen się uśmiecha,

A kto się zbudzi nie wie­rzy w przebudzenie. 

cytat
zebrał 19 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność