gorączka w parku igieł

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 93 tek­sty.

Pier­wszą oz­naką mądrości człowieka jest od ra­zu poz­nać z kim się ma do czynienia 

cytat
zebrał 15 fiszek

Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. 

cytat
zebrał 17 fiszek

dziewięcioletni mężczyzna podejmuje decyzję o eutanazji

na kar­tce wy­dar­tej ze szkol­ne­go zeszytu
w li­nie stron sześćdziesiąt
po­daro­wanej z równą miłością
z którą ofiaro­wuje się kroplówkę szklankę wody
po­całunek w mok­re powieki

długo­pisem z od­kle­jającą się podobizną
myszki mi­ki kaczo­ra do­nal­da proszę o wybaczenie
wściekle [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 maja 2019, 18:11

do tych co są obok

wys­tar­czy przyjść
nie poetyc­ko z naręczem słów
jak cięte kwiaty czy pełne walizki
- trze­ba przyjść na czas
ściągnąć chus­tkę smut­ku z oczu
pragmatycznie
trzeźwy jak zegarek
trze­ba przyjść -
choć nie wiesz co z tym przyjściem
począć
za­wieźć do szpi­tala otworzyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 maja 2019, 17:38

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głodny. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2019, 10:46

Martwy żar

Cóż znaczy mo­ja sa­mot­ność jas­no określona
gdy tuż za ścianą, może dwiema
nocą śpią ra­zem ścianą rozdzieleni
mar­twych ty­siące światło zgaszone
tli się niena­wiść, żarzy obojętność
przy­biera niewier­na rze­ka w snach.

Słońce doj­rze­wa sny, roz­pa­la świt
ręka do­tyka chłód, tra­fia w nic
budzik dzwo­ni natrętny
w ty­siącach komór domowych.

Cóż znaczy mo­ja samotność
gdy dłoń do­tyka światło. 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 4 kwietnia 2014, 12:56

modlitwa o spokój

tak jak ty nig­dy nie poz­nałeś
ko­loru swoich oczu
tak naucz i ją
nig­dy ich nie roz­pozna­wać na włas­nym ciele
gdy za­winięta w bo­les­ny całun prześcieradeł
wyszep­tu­je two­je imię
w biel­mie nocy

tak jak ty nig­dy nie poczułeś
zwiewności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 lipca 2018, 19:44

żąda­my wiel­kich cudów
od rodziców
od rządzących
od podwładnych
od dzieci
od bogów

a śle­pi jes­teśmy na te małe
którym nie da­ne urosnąć
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lipca 2018, 14:39

Naj­gor­sze, co możesz zro­bić dla sa­mego siebie, to dorosnąć. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 11 maja 2018, 02:00

To nie miłość jest wielką niewiadomą, ale ludzie jej w so­bie niepewni. 

myśl dnia z 21 marca 2016 roku
zebrała 181 fiszek • 15 lutego 2014, 00:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

wczoraj, 00:39MyArczi sko­men­to­wał tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]

przedwczoraj, 23:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

przedwczoraj, 13:03sprajtka sko­men­to­wał tek­st omniwizja

przedwczoraj, 13:01sprajtka sko­men­to­wał tek­st Gdzie obojętność cegły no­si, [...]

przedwczoraj, 12:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

przedwczoraj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

przedwczoraj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

20 maja 2019, 09:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra