Fraszki ...Opowiadania ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 28 tek­stów.

Gorąca para

za­pachem chwil zaczarowani
ona słucha a on chrzani

pier­wsza ran­dka w grill barze
przy białej kiełbasie
go­towa­nej na parze 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 3 kwietnia 2018, 19:27

Paryska Wiosna

Na całą wieś urządziłem w in­terne­cie szpan
Nocą upędziłem elik­si­ru życia stu­lit­ro­wy dzban
Zap­ro­siłem wójta i sołtyskę - był zarąbis­ty lans
Bo ku­piłem so­bie gril­la a grill był ma­de in France

Mi­rosław 24.03.2018r. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2018, 12:14

LUŹNE ROZWAŻANIA O JAJKACH

BAJKA

Życie opo­wie­działo jej już
Ty­siąc i jedną ze swoich bajek
Lecz ona zaw­sze wie i wiedziała
Że życie kobiety
Jest tyl­ko wte­dy baśnią
Gdy wokół i dla
Tych dwóch je­dynych jajek

GENESIS

Wszys­tko co męskie
Z jaj uchodzi w ptaka
I tutaj [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2018, 08:59

Ocalone przez miłość.

Z Anią znałyśmy się jeszcze z pod­stawówki.Ja­koś spec­jalnie się nie lu­biłyśmy,choć nig­dy nie było ja­kiś ty­powych za­targów.Po ukończe­niu ósmej kla­sy nasze dro­gi się ro­zeszły,ja poszłam do li­ceum ona do za­wodówki .Nasz kontakt [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 5 marca 2018, 14:13

Mówi­li na nią słońce,dziś jej blask przy­ga­sa z po­wo­du ut­ra­co­nej nadziei.
/inspirowane/ 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 9 stycznia 2018, 11:55

Ślepiec

Te­go dnia zos­tała ot­worzo­na pi­jal­nia cze­kola­dy. Jak to zaw­sze by­wa na początku klientów było wielu. Każdy był cieka­wy no­wego miej­sca. W ogólnym zgiełku i roz­gardia­szu, tuż przed połud­niem do owe­go miej­sca wśliznął [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 14:02

* * *

Nie brak jej było blas­ku w źeni­cach, tyl­ko tak ja­koś stąpała nieśmiało przez życie, może bała się pat­rzeć pod no­gi z po­wo­du lęku wy­so­kości, al­bo coś wewnątrz nie da­wało jej od­dychać wiarą, jed­no było pew­ne była noc­nym mar­kiem który wśród gwiazd święci naj­jaśniej, gdy­by tyl­ko zechciała się po­ruszyć i uka­zać, wszys­tkie wil­ki zaczęłyby się prężyć do niej i wyć, księżyc złow­ro­go pat­rzyłby zza gałezi zaz­dros­ny a Ona, wzruszyłaby tyl­ko ra­miona­mi. 

opowiadanie • 7 października 2017, 23:26

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 33 fiszki • 23 kwietnia 2017, 21:28

Zakaz wjazdu dla rowerów z jednym pedałem

Je­den chciał dru­giego roz­pa­lić na sianie,
ale dru­gi wo­lał so­bie po­leżeć na zielo­nej trawie. 

fraszka
zebrała 17 fiszek • 26 kwietnia 2017, 20:08

***

o 4 rano
wracam
z kawą w ręku
cisza parzy w dłonie 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 września 2017, 13:46
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
L M N
Aktywność

28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 09:28Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zanikanie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy