Fraszki

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

Relacje...

W sto­sun­kach dam­sko - męskich zwyk­le tak się dzieje,
że gdy ko­bieta mięknie to fa­cet twardnieje. 

myśl
zebrała 253 fiszki • 7 października 2010, 21:08

Kolekcjonerka

Ko­lek­cjo­nowała klejnoty
wa­biąc pa­sem cnoty. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 26 czerwca 2010, 09:32

Sztu­ka komplementu

Tak do­bierać słowa by zgrab­nie móc powiedzieć,
że ma czym od­dychać, ale i na czym siedzieć. 

myśl
zebrała 149 fiszek • 6 czerwca 2010, 22:14

Jed­ni ważko tworzą fraszki,
lejąc słowa niczym z flaszki,
in­ni mo­les­tują język,
od­porni na słow­ne igraszki... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 czerwca 2010, 11:26

Strzała Amora

Jej siła rażenia jakże nieby­wała -
ugodziła w ser­ce…głowa ucierpiała. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 14 marca 2010, 06:52
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.