fatamorgana

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 89 tek­stów.

Jeśli rzu­cać na wiatr to tyl­ko rzeczy god­ne lotu.. 

myśl dnia z 18 lutego 2014 roku
zebrała 78 fiszek • 10 kwietnia 2012, 21:50

Nie cze­kaj aż świat się polepszy,
przez dob­re życie sta­waj się piękniejszy. 

aforyzm dnia z 17 stycznia 2014 roku
zebrał 182 fiszki • 16 stycznia 2011, 10:35

Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność. 

aforyzm dnia z 4 stycznia 2014 roku
zebrał 114 fiszek • 5 kwietnia 2011, 22:48

Dzi­siaj mieliśmy przerwę w dos­ta­wie prądu. Oder­wa­ny od in­terne­tu i te­lewi­zora, zacząłem roz­ma­wiać z żoną. Ta­kie przer­wy po­win­ny być obligatoryjne. 

aforyzm dnia z 22 października 2013 roku
zebrał 149 fiszek • 1 lutego 2011, 22:52

Fo­tog­raf niczym wpraw­ny chi­rurg zaw­sze wyt­nie z człowieka coś piękne­go. Poecie zaś przy­pada sporządze­nie kar­ty pac­jenta. Jak cu­dow­nie, że świat jest nieuleczalny. 

aforyzm dnia z 11 października 2013 roku
zebrał 26 fiszek • 17 maja 2012, 18:51

"Cytaty.info..."

Jest ta­kie jed­no miejsce,
Szczególne w tym świecie.
I nie mów, że pew­nie głupie,
Bo umie­szczo­ne w necie.

Tu­taj się - mniej lub bardziej,
Ano­nimo­wi ludzie spotykają.
Lecz wszys­cy jedną wspólną
I szczególną cechę posiadają.

Dzielą się myśla­mi swymi,
Szczęściem, wątpliwościami.
Czasem [...] — czytaj całość

fraszka dnia z 1 lutego 2013 roku
zebrała 70 fiszek • 18 lutego 2011, 00:26

Ludzie żyją jak mogą
a umierają jak się trafi... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 stycznia 2013, 08:12

Lam­pka za­pala się nam wte­dy, kiedy w naszym życiu coś gaśnie. 

aforyzm dnia z 11 grudnia 2012 roku
zebrał 238 fiszek • 16 lipca 2011, 11:32

Słowo w uchu od­wi­ja się inaczej niż za­winięto je w ustach. 

myśl dnia z 30 listopada 2012 roku
zebrała 33 fiszki • 5 września 2012, 19:50
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smurf007

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 15:11sand wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość