Dziobiem konkrety

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1183 tek­sty.

Nie sposób się oder­wać z pus­tych stron. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 sierpnia 2017, 11:01

Z żywiołem nie można polemizować. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 sierpnia 2017, 11:11

Nie ma ludzi małych, wi­docznie pat­rzą na siebie z góry. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2017, 21:57

Ko­bieto, na wier­ne­go mężczyznę krzycz tyl­ko or­gazmem ;) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 września 2017, 18:42

Goła ko­bieta jest naj­bar­dziej at­rakcyj­na, gdy mężczyz­na sam ją rozbierze
in­sp. Indygoo 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 maja 2017, 18:59

Nie znam dro­gi do Nieba, to mu­si być gdzieś na biegu­nie od Piekła - skąd właśnie wra­cam - boso 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 maja 2017, 10:29

Niektórzy włas­ne schorze­nie wma­wiają in­nym, jak­by miało ich to uleczyć...

Krys­ty­na A.Sz. 06.05.2017r. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 maja 2017, 23:55

Sa­mego siebie, nie porzucaj. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 maja 2017, 19:19

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują powietrze
 

myśl dnia z 22 kwietnia 2017 roku
zebrała 49 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

Nie z każdą nadzieją zaj­dziesz daleko. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 kwietnia 2017, 19:41
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hares

Użytkownicy
A B C
Aktywność

3 września 2017, 19:04Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

3 września 2017, 19:02Boucharde sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

19 kwietnia 2017, 21:25Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 kwietnia 2017, 19:51Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

5 kwietnia 2017, 22:52Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

27 marca 2017, 21:09Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 18:03Boucharde sko­men­to­wał tek­st ***

26 marca 2017, 18:00Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

2 marca 2017, 22:25Boucharde sko­men­to­wał tek­st Artystyczne wiat­ry

19 lutego 2017, 14:42Boucharde sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]