Dyskusyjne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 21 tek­stów.

Zaglądając w siebie, najgłębiej jak się da, doj­rzałem, że mnie nie ma. Przy­naj­mniej te­go za ko­go się uważałem. Śniłem o oso­bowym is­tnieniu, gdy się prze­budziłem nie było "ja" ale było "jest".

Jest tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2012, 01:38

Śmierć opiera się na ab­strak­cyjnym założeniu, że is­tnieje życie.
Przes­tań de­finiować życie, znik­nie również pojęcie śmierci. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 lutego 2012, 02:15
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Fraktal

Użytkownicy
R S T
Aktywność

17 czerwca 2019, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

17 czerwca 2019, 16:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

17 czerwca 2019, 16:15sprajtka do­dał no­wy tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

16 czerwca 2019, 17:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 11:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

12 czerwca 2019, 19:22sprajtka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 00:25yestem sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 22:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 16:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]