droga

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Męski ob­raz o ko­bietach, burzy je­den puzzel, który nie pa­suje do układanki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lipca 2018, 09:58

O Tobie

Otaczasz mnie
ot­chłanią słów
nic nieznaczących

Chwy­tasz
w pajęczynę arogancji
ta­tuując mo­tyw bólu
na sercu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2018, 08:29

Jest taka Piękna miłość ?

Odtwórz
nie opi­sana a wypłaka­na,
nie poz­na­na a dot­kli­wa,
nie na­macal­na - święta
a wciąż gorąca, nies­pełniona bo za czysta,
sta­ra i przeszła a wciąż żywa,
za­pom­niana bo zbyt bolesna?
nie ogar­nięta bo zbyt głęboka?
Trud­na i piękna,
żałuję, pa­miętam, będę.
Czuję więc obiecuje.
Nicze­go nie oczekuję. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 października 2017, 19:44
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 13:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:43danioł sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:20danioł sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:07danioł sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]