drgania

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 395 tek­stów.

Miłość zmienia nas w ludzi,
pożąda­nie w zwierzęta. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 14 stycznia 2011, 00:55

Kiedyś pragnęłam wi­dywać Cię codzien­nie choćby na chwilkę, lecz te­raz gdy jes­teś obok mnie pragnę je­dynie żebyś mnie zostawił... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 października 2010, 12:22

Są słowa, ges­ty, które ranią...
Są też ta­kie, których brak bo­li jeszcze bardziej...29.06.10r. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 29 czerwca 2010, 11:59

Nie kocham go już, ale mi­mo wszys­tko jes­tem o Niego zazdrosna. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 października 2010, 18:53

~ Ser­ce się naćpało, a psychi­ka nieus­tannie pod­ci­na so­bie żyły. Ro­zum za­padł w sen. Tyl­ko prze­rażenie wciąż nie śpi. Na­wet oczy nie pot­ra­fią pow­strzy­mać stru­mieni łez. Chcę się naćpać i za­pom­nieć. Chcę być naćpa­na każde­go dnia, mieć jałowe ser­ce i nie czuć nic. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 listopada 2010, 11:00

i Bóg zesłał mi Ciebie, abyśmy ra­zem przeżyli ten dramat.! 

myśl
zebrała 118 fiszek • 3 października 2010, 15:37

Ból - spra­wiasz go naj­bliższej Ci oso­bie z pre­medy­tacją a i tak tłumaczysz się tym , że nie chciałeś .. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 grudnia 2010, 12:51

O tym, o czym mil­czy­my, trze­ba się cały czas uczyć mówić. 

aforyzm dnia z 8 grudnia 2012 roku
zebrał 275 fiszek • 5 grudnia 2010, 16:40

zwy­cięży lew , 
ale przet­rwa kameleon... 

aforyzm dnia z 23 września 2011 roku
zebrał 142 fiszki • 30 stycznia 2011, 18:13

Mężczyz­na roz­prasza ko­bietę, sku­piając się na niej... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 9 marca 2011, 16:21
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

17 lutego 2017, 00:54MyArczi sko­men­to­wał tek­st Z Chrys­tu­sem trze­ba przeg­rać, [...]

25 lutego 2016, 10:23zulejka sko­men­to­wał tek­st Rzucam pi­cie al­ko­holu. Trzy­maj­cie mnie. Bez­pie­czeństwo [...]

24 lutego 2016, 11:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jednej Myśli Strzęp hu­lający [...]

24 lutego 2016, 10:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Jednej Myśli Strzęp hu­lający [...]

23 lutego 2016, 11:17Cris sko­men­to­wał tek­st I ok­ruch chle­ba może [...]

23 lutego 2016, 11:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st I ok­ruch chle­ba może [...]

23 lutego 2016, 10:27yestem sko­men­to­wał tek­st I ok­ruch chle­ba może [...]

23 stycznia 2016, 01:46Pentagram sko­men­to­wał tek­st Nie bu­duj Wiary tyl­ko [...]

17 stycznia 2016, 19:55Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie bu­duj Wiary tyl­ko [...]

17 stycznia 2016, 18:21szpulka sko­men­to­wał tek­st Nie bu­duj Wiary tyl­ko [...]