Do Przeczytania...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Bezgłośni

spadamy
niesieni wiat­rem który
co chwilę szczy­pie w oczy

spadamy
niesieni w różne strony
a jed­nak w tym sa­mym kierunku

szybujemy
by nieu­chron­nie się rozpłynąć
i wsiąknąć w ziemię

jak płat­ki śniegu
pie­szczo­ne ciepłem przedwiośnia 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 stycznia 2016, 17:43

Droga przez... życie

Brnąc wciąż przed siebie,
Po­pycha­na do przo­du przez ludzi,
Zas­ta­nawiam się, czy to mo­je życie.

Prze­cież gdy­by było mo­je,
Mogłabym zat­rzy­mać się w miejscu,
Skryć przed tym światem.

Ale ja nie mogę,
Sta­le ktoś cze­goś wymaga,
Blis­cy na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 października 2015, 18:39

I plastiku więcej racz nam dać Panie

So­bot­ni wieczór, w za­sadzie noc, po­goda bez­wiet­rzna, wra­camy za­wiani do do­mu.
Minęliśmy ko­bietę pro­por­cji bos­kich, o mie­dziano­rudych włosach, które tak pięknie od­bi­jają blask ulicznych la­tar­ni. Głowy wsku­tek od­ruchu bez­wa­run­ko­wego obróciły się dokładnie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 15 fiszek • 19 października 2015, 18:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michał Kościej

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:09scorpion sko­men­to­wał tek­st Jeden Twój sms, mógłby [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

6 sierpnia 2018, 09:03scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

31 lipca 2018, 09:23scorpion wy­powie­dział się w wątku Czat

31 lipca 2018, 09:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

31 lipca 2018, 08:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.