Delikatność

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

Ufność

Dałeś tak wiele... Dro­gi Boże.
Dob­rych rodziców. Sios­trę. Brata.
Faj­ne dzieciństwo. Piękną młodość.
Szczęśli­we i bez­tros­kie lata.

Tak wielką miłość jak zbyt krótką.
Po­tem już większość sza­rych dni.
Zdjęcia w al­bu­mie. Pus­te łóżko.
Zwieńcze­niem no­cy... gorzkie łzy.

I... zro­zumiałam jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 października 2016, 00:31

o tej co wszystko przetrzyma

jest miłość jak opłatek
tak krucha że strach wziąć ją w dłonie

i ta jak chleb powszedni
spa­dający ok­rucha­mi na ziemię
bo nie śmiał śnić o niebie

jest miłość czu­wająca przy świeczce
z niedo­kończo­nym szalikiem
i sna­mi o rękawiczkach

czy­tasz z niedowierzaniem
może nie spot­kałeś jej jeszcze

nie mar­tw się
kiedyś sa­ma cię znajdzie
ona nie szu­ka siebie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 października 2016, 09:46

Sztukmistrz

Już się w bar­wne sza­ty przyo­działy drzewa.
Jak­by... na wy­biegu w słyn­nym do­mu mody.
Klon się pod czer­wienią pal­ta swe­go schował
nic nie ut­ra­ciw­szy ze swo­jej... urody.

Je­sion... narzu­cił złocistą kreację.
Buk wyb­rał so­bie ton pomarańczowy.
In­ne z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 października 2016, 00:38

o tej co umiera ostatnia

za­tapiam odłam­ki dnia
w przypływie tęsknoty
od mod­litw wras­tają mi dłonie
w codzien­ności skałę

po­między brze­giem ust
a ciszą
jest miej­sce na bezsilność

a jeśli na­wet niebo
moich próśb nie usłyszy
zos­ta­wiam słowa jak ślady
byś wie­dział że na ciebie czekałam

Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 listopada 2015, 10:11

ukojenie

ser­ce rwie
wy­cis­ka z oczu deszcz łez
przytul
us­ta­mi osusz

słyszysz uci(e)szyło
po ciele dreszcz
wiem
czu­jesz też

życie kocham cię


K.A.Sz. 2015r.05.09. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 10 maja 2015, 13:17

Niektórzy je­dynie w snach są w sta­nie wyjść nap­rze­ciw miłości. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 5 lipca 2013, 16:02

zegar

Twój ze­gar mie­rzy mnie,
we wszys­tkich słowa pragnieniach.
Two­je uczu­cie prze­mija­nia zos­tało sa­mo ,
wśród poz­na­nych wyznań. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 11 marca 2013, 17:59

***Szukaj a znajdziesz***

Świat się wa­li gdy zra­ni cię ktoś
Los się śmieje tak jak­by na złośc
Już nie cie­szy cię słońce ni ptak
Bo miłości co kwitła jest brak
Łzy się cisną do oczu niechciane
Ser­ce czu­je się znów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 grudnia 2012, 01:05

Spadające gwiazdki

W pol­skie la­to spo­cone za­pachem kon­wa­lii
żądasz z prze­korą gwiaz­dek spa­dających nocą
więc płynę żabką na skróty do Aus­tra­lii
by zwinąć w cy­lin­der, które jeszcze migocą. 

fraszka
zebrała 23 fiszki • 14 grudnia 2012, 11:48

* * *

Nie chcę
nic więcej
jak twej obecności
wpi­sanej w księdze
dni codziennych…

tam uk­ry­ta jest 
miłość
ta nie wypowiedziana
ko­lorem rzeczywistości
malowana

bo prze­cież
nikt nie powiedział
że czer­wień emocji
poz­ba­wiona jest
od­cieni szarości… 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 11 grudnia 2012, 14:01
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

słoneczniki

Użytkownicy
R S T
Aktywność

1 marca 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

1 marca 2019, 16:36Seneka 18 do­dał no­wy tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

11 stycznia 2019, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 19:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 16:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 22:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]