Delikatność

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

Nocny.

przyjdź z deszczem
ok­nem wejdź
w no­cy środku
wśród blas­ku księżyca
roz­grzej mo­je ser­ce zamarzłe
ciepłem od­dechu twego 

erotyk
zebrał 39 fiszek • 27 października 2012, 16:09

Pa­miętaj, ja zaw­sze jes­tem obok Ciebie, a gra­nicę blis­kości wyz­naczasz Ty sam! 

myśl
zebrała 57 fiszek • 23 października 2012, 09:23

* * *

wyjdź
proszę…
zos­taw mnie dziś z mą słabością

nie chcę byś smakował
ko­lejną łzę goryczy
sączącą się z upadłego marze­nia

niech cisza
uspokoi
sza­lejącą duszę

w cieniu
chłodzie rozczarowania
ocalę spoj­rze­nie mglistą mgłą przykryte

I kiedy motyle
szep­tem swych skrzydeł
obudzą nadzieję
poz­wolę ci wciąż trwać przy mnie…
 

wiersz
zebrał 85 fiszek • 22 października 2012, 13:13

* * *

Czer­woną suk­nię de­dykuję Tobie
jak wszys­tkie człon­ki mo­jego ciała
pod­pi­suje je Twoim imieniem
przy­sięgę re­cytując z kieliszkiem wina
Ob­li­zuję wargi
zap­raszając do tańca
duszę po­pielatą z miłości
za­mienię Cię w pod­much wiatru
wi­rujący wokół na­gich ramion

Otulę się Tobą
na­dając nam historię
tchnę w nas istnienie 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 21 października 2012, 11:48
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uczuciowa

Użytkownicy
R S T
Aktywność

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

11 listopada 2017, 09:02I.Anna sko­men­to­wał tek­st Niepodległość...  

10 listopada 2017, 21:49Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Niepodległość...  

10 listopada 2017, 18:09batram sko­men­to­wał tek­st Patriotyzm...