Delikatne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 54 tek­sty.

Z tobą było tak, jak z bu­limią. Na­pawałam się twoim wi­dokiem, chłonęłam twój za­pach i do­tyk. Na­pełniałam się tobą po brze­gi, by po­tem rzy­gać łzami. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 27 grudnia 2009, 01:49

Zwykły, drew­niany stół stoi na pla­cu pełnym ludzi. Mi­mo, że wszys­cy się po­ruszają, roz­ma­wiają, pa­nuje kom­plet­na cisza. Słychać tyl­ko stu­kot wy­sokich ob­casów stąpających po bru­ku z taką gracją, że mogły uchodzić za [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 lutego 2010, 09:01

lichy obraz

ma­luję uśmiech pędzel­kiem wiary,
łza­mi roz­cieńczając farby
ze starą datą ważności..

ja,
licha artystka.. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 lutego 2010, 00:59

I znów - Późna godzina,
Twą walkę rozpoczyna.
Walkę z marzeniami,
Walkę z wspomnieniami.

-----------------------
Ja­kub Derwisz 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 lutego 2010, 00:08

Kochałam całym ser­cem i całą duszą,
Ufałam bez­gra­nicznie i tęskniłam obłąkanie,
Cier­piałam niewyobrażalnie,
Płakałam w bez­kres­nej rozpaczy...

Więcej grzechów nie pa­miętam i obiecuję poprawę.. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 lutego 2010, 08:20

a gdy za­pytasz czy jest szczęśliwa
nie ocze­kuj odpowiedzi

nie wy­magaj wyjaśnień
spójrz w jej zapłaka­ne oczy

one mówią wszystko
i po­kazują wskaźnik jej szczęścia

wskaźnik który właśnie spadł do zera. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 lutego 2010, 20:54

Naćpa­na marzeniami,
upi­ta szczęściem,
na­jara­na wiarą. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 lutego 2010, 21:16

... je­dyne co pa­mięta z włas­ne­go ślu­bu to... przy­sięga partnera....
[Copyright] 

myśl
zebrała 50 fiszek • 9 lutego 2010, 00:29

Błogosławieństwo, w oczach tych, co go nie doz­na­li jest wiel­kim szczęściem, a dla tych, którzy poczu­li je na włas­nej skórze - wojną członków ludzkich. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2010, 20:56

Raz Po­ważna Ko­bieta, in­nym ra­zem Naiw­na Dziew­czyn­ka…

Nies­te­ty naj­częściej włącza się op­cja po­między czy­li: Naiw­na Kobieta 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 lutego 2010, 20:43
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

atlantyda

Użytkownicy
R S T
Aktywność