Dawni Mistrzowie...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Seks rozłado­wuje na­pięcie, miłość je potęguje.

Sex al­le­viates ten­sion. Lo­ve causes it. (ang.) 

cytat dnia z 24 lutego 2009 roku
zebrał 160 fiszek

Naj­gor­szym więzieniem jest przeszłość. 

cytat dnia z 30 czerwca 2011 roku
zebrał 162 fiszki

Będziemy mi­jać się bez ges­tu i bez słowa,
nie pa­miętając, że przez krótki czas,
kocha­liśmy się na zaw­sze... ❤

W. Szymborska 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2016, 23:47

Głowa bez pa­mięci to twier­dza bez garnizonu. 

cytat dnia z 20 maja 2016 roku
zebrał 13 fiszek

Cały świat gra komedię. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Bez jed­nej choćby ra­ny to jeszcze nie miłość. 

cytat dnia z 15 grudnia 2015 roku
zebrał 111 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jan Twardowski

Użytkownicy
C D E
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]