Czuję to.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 79 tek­stów.

Naj­więcej ściętych głów leży pod sza­fotem marzeń. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 czerwca 2012, 00:01

Nie wy­powiadaj słów: gorzej być nie może.
Los często od­czy­tuje je ja­ko wyzwanie. 

aforyzm dnia z 17 marca 2015 roku
zebrał 26 fiszek • 17 czerwca 2012, 00:07

łat­wo do­bierać słowa i pluć ni­mi w twarz, gdy ple­cami ad­re­sat odwrócony 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2012, 09:06

Cisza ma swo­je powody.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 czerwca 2012, 12:41

Ludzi za­bijają pieniądze i ich brak. 

myśl • 17 czerwca 2012, 12:43

Życie - dob­rze się składa, choć nie wszys­tko do siebie pasuje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 czerwca 2012, 15:46

Życie się nie zmienia, to my z cza­sem pat­rzy­my na nie inaczej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 czerwca 2012, 20:34

nie noś się wysoko
jeśli no­sisz swój ro­zum w portfelu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 czerwca 2012, 22:48

Z wyższych szczeb­li wi­dać gorzej. 

myśl dnia z 4 lutego 2016 roku
zebrała 12 fiszek • 1 czerwca 2012, 15:42

myślę, że to dob­rze, że się ciągle boję
to znaczy, że jed­nak mam coś do stracenia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 czerwca 2012, 18:17
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

viecka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]