Hominem guaerenten

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

Gdy wiara spędza sen z po­wiek, budzą się demony. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 listopada 2015, 16:59

nie myśl na wy­rost - spo­koj­niej na miarę
...
to tre­ning - nie słowa przemądrzałe 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lipca 2015, 10:31

Bu­foni po­win­ni zacząć zmieniać świat od ze­ra, czy­li od siebie.... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 lutego 2014, 11:40

Z nią bez niej

Odtwórz

Pa­miętasz, zro­biłem ci kiedyś po­kaz slajdów z naszy­mi zdjęciami, ta­ki na płyt­ce. W tle le­ciała piosen­ka swit­chfoot „you”, zdjęć nie było dużo, bo był to początek naszej miłości. Pa­miętam, świata po­za sobą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 51 fiszek • 21 kwietnia 2013, 00:32

"A Oni - a My..."

Wy­bacz, proszę Cię Tato,
wy­bacz, proszę Cię Mamo.
Ja te­go wca­le nie chciałem,
uwierz, to wyszło tak samo...
Mą pop­rawą dar­mo się trudzisz,
chciałeś mnie, kochać musisz...


Wy­bacz, proszę Cię dziecko,
wy­bacz dzieciństwo stracone.
Wszys­tkie słowa i zabawy,
chwi­le bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 28 marca 2011, 00:13

tytuł nie jest istotny

czas ma
wyk­rzy­wione dłonie
starca


prze­lewa ni­mi
piasek w klepsydrach

głaszcząc pod włos
pus­ty­nie
niczym wy­liniałe koty

kur­czy całe
ga­lak­ty­ki
do roz­miaru kamieni

w połata­nych kie­sze­niach
niesie garść

wspomnień

czasem
tak bez słowa
od nie­chce­nia
rzu­ca je na wiatr 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 1 listopada 2012, 20:20

Cza­sami ludzie, o których marzy­my po­jawiają się w naszym życiu tyl­ko na chwilę...al­bo o chwilę za późno. 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 28 października 2012, 07:47

tak bar­dzo prze­cież się starałem
w po­cie czoła pracowałem
jadłem skromnie
no...trochę piłem
cza­sem uk­radłem to, czy owo
może tam ko­goś też skrzywdziłem
może ktoś płakał no­cy kilka
lecz taką wil­czą mam na­turę
to nie jest prze­cież mo­ja wina
ona
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 listopada 2012, 12:20

Aby dob­rze zro­zumieć in­nych, trze­ba wpierw poz­nać siebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 marca 2012, 01:07

Zaglądając w siebie, najgłębiej jak się da, doj­rzałem, że mnie nie ma. Przy­naj­mniej te­go za ko­go się uważałem. Śniłem o oso­bowym is­tnieniu, gdy się prze­budziłem nie było "ja" ale było "jest".

Jest tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2012, 00:38
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fraktal

Użytkownicy
F G H
Aktywność

przedwczoraj, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

przedwczoraj, 20:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Mrużę oczy na je­sień...  

18 października 2018, 11:52Gaia sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

18 października 2018, 11:30Gaia sko­men­to­wał tek­st Uśmiech za­bija (na) śmierć

18 października 2018, 10:19cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Uśmiech za­bija (na) śmierć

18 października 2018, 09:05Gaia sko­men­to­wał tek­st Uśmiech za­bija (na) śmierć

18 października 2018, 09:01Gaia sko­men­to­wał tek­st Uśmiech za­bija (na) śmierć

18 października 2018, 08:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Uśmiech za­bija (na) śmierć

18 października 2018, 08:20Gaia sko­men­to­wał tek­st Uśmiech za­bija (na) śmierć

18 października 2018, 08:14Gaia do­dał no­wy tek­st O skraw­ku nieba, do [...]