Cząstka mnie.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 11 tek­stów.

Nig­dy nie pozwól ser­cu trwać w tych ramionach,
które nie mając bla­dego pojęcia o przywiązaniu... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2015, 18:35

Z tęskno­ty pisze się wiersze. 

cytat dnia z 26 lipca 2011 roku
zebrał 213 fiszek

Rozwiązłość

Byłam kiedyś cudza,
niewłas­na i nieswoja...
Choć swo­jo się czułam
w ob­cych ramionach.

Pi­saliśmy wte­dy ra­zem osobno
i po sto­sun­ku zmy­waliśmy wodą
grzech niekochania.

Dziś pościel jest wolna
od po­tu i zmęczenia,
a ja ciągle nie mogę spoj­rzeć w lustro. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 lipca 2011, 15:11

Nie bądź zaz­dros­na o dziew­czy­ny, o których mówi, a o te, o których milczy. 

aforyzm dnia z 9 sierpnia 2013 roku
zebrał 273 fiszki • 19 czerwca 2011, 23:51

... cza­sami mam ochotę dać w twarz pew­nej osobie...
... i gdy już pod­noszę rękę, uświada­miam so­bie, że... szko­da lustra... 

aforyzm dnia z 11 kwietnia 2014 roku
zebrał 315 fiszek • 23 lutego 2011, 00:06

My, fa­ceci uwiel­biamy ko­biety, które nie boją się po­kazać, iż prze­padają za seksem. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 8 maja 2011, 16:54

Nie ro­ni się łez przed ty­mi, którzy są ich powodem... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 7 kwietnia 2011, 19:01

naj­pierw tra­ci się głowę , po­tem cnotę , a na końcu złudze­nia o praw­dzi­wej miłości ... 

aforyzm dnia z 4 grudnia 2010 roku
zebrał 296 fiszek • 3 października 2010, 00:11

Początki są zaw­sze trud­ne, więc cze­mu zaw­sze płacze­my na końcu? 

myśl
zebrała 36 fiszek • 9 maja 2010, 21:57

Wojowniczka

Pot jej perfumem,
Krew szminką czerwoną,
Uwal­nia od złudzeń
Praw­dy włócznią ostrą

Łzy makijażem,
Bliz­ny zmarszczkami,
Zaw­sze ze mną w parze,
Cho­ciaż rzad­ko sami.

Życie z nią to test,
Twar­da w du­pie kość
Ale piękna jest
Ta mo­ja złość. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 czerwca 2010, 00:11
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mentos

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.