cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 16 tek­stów.

Mu­sisz od­na­leźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. 

cytat dnia z 15 listopada 2009 roku
zebrał 409 fiszek

Każda z nas ma swój krzyż - tak ma­wiała bab­cia [...]. Zaw­sze sądziłam, że ten krzyż dos­ta­je się pod ko­niec życia, a tu się oka­zuje, że które­goś dnia, tak po pros­tu, Pan Bóg cichut­ko nam go kładzie na ple­cy i już! Te­raz go nieś! 

cytat dnia z 19 maja 2013 roku
zebrał 77 fiszek

Cza­sem wyjście nap­rze­ciw to je­dyna dro­ga odwrotu... 

aforyzm dnia z 7 maja 2013 roku
zebrał 284 fiszki • 5 grudnia 2010, 16:52

[...] idź wyp­rosto­wany wśród tych co na ko­lanach, wśród od­wróco­nych ple­cami i oba­lonych w proch, oca­lałeś nie po to aby żyć [...] Bądź wier­ny. Idź. 

cytat dnia z 6 września 2015 roku
zebrał 105 fiszek

Do­mysłów król lub królowa:
Półto­rej Słowa lub Połowa. 

myśl dnia z 22 kwietnia 2013 roku
zebrała 79 fiszek • 1 czerwca 2010, 18:55

Ktoś, kto in­nym życzy pecha i straty,
niech wie, że Los lu­bi... od­wra­cać karty. 

myśl dnia z 13 kwietnia 2013 roku
zebrała 143 fiszki • 20 listopada 2010, 13:17

Tak wielu odeszło,proszę cho­ciaż Ty zostań... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 kwietnia 2013, 18:13

To, że two­ja wrażli­wość uczu­ciowa mieści się w łyżeczce do her­ba­ty nie świad­czy o tym, że wszys­cy są tak upośledzeni. 

cytat dnia z 28 czerwca 2010 roku
zebrał 426 fiszek

Co źle się zaczy­na, gorzej się kończy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 kwietnia 2013, 12:19

Człowiek, który nie ma nic do stra­cenia, by­wa groźny. 

cytat dnia z 4 kwietnia 2013 roku
zebrał 174 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność