Cytaty.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 137 tek­stów.

Pow­tarzając dob­ra­noc, nie dałbym ci zasnąć. 

cytat dnia z 10 listopada 2010 roku
zebrał 248 fiszek

Nikt nie jest war­ty Twoich łez, a ten, który jest ich wart, nig­dy Cię do ich nie doprowadzi. 

cytat
zebrał 154 fiszki

Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie. 

cytat dnia z 7 kwietnia 2016 roku
zebrał 64 fiszki

Będę cię kochać do końca życia. A jeżeli jest coś po­tem, będę cię kochać także po śmier­ci. Czy mnie rozumiesz? 

cytat dnia z 15 lutego 2010 roku
zebrał 388 fiszek

Miłość szczęśli­wa. Czy to jest normalne,
czy to po­ważne, czy to pożyteczne,
co świat ma z dwoj­ga ludzi,
którzy nie widzą świata? 

cytat dnia z 3 czerwca 2017 roku
zebrał 150 fiszek

Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie. 

cytat
zebrał 374 fiszki

Bo­je się, że pew­ne­go dnia stracę to wszys­tko co nie dość kochałem. Pa­miętaj i nie wa­haj się kochać te­go co kochać warto. 

cytat dnia z 14 stycznia 2010 roku
zebrał 356 fiszek

Naucz mnie sztu­ki małych kroków. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Nie odkładaj na jut­ro te­go, co trze­ba zniszczyć dziś. 

cytat
zebrał 49 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Harlan Coben

Użytkownicy
U V W
Aktywność