Corazon

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 25 tek­stów.

*** Lśnienie

Noc ma­luje
de­likat­ne kontury
naszych ciał
twój od­dech tak ciepły
op­la­ta ramiona

wple­ceni w swe biodra
wzbi­jamy się do nieba
opa­damy spełnieni
de­likat­nie niczym jedwab

gdy gwiaz­dy spadły
to my lśniliśmy
na Nieboskłonie

Kochanemu...❤

8.11.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 stycznia 2019, 10:32

***Nasączone usta ..

na war­gach osiadł
twój smak
słowa czu­le do ucha szep­ta­ne
nieposkromione
rozpalą
zniewolą
na gra­nicy bioder skrzą
ek­stazą miłosną
i mocą pragnienia

kradnę two­je wargi
w dzi­kiej fan­tazji
ub­ra­na w tiul
czar­nej no­cy

Kocha­nemu ...❤

20.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 października 2018, 10:15

***

Ub­ra­na w po­ranną rosę
przychodzę do Ciebie Kochany
ma­luje na drżącym ciele
kon­tu­ry spełnienia
sple­cione szepty
w gorący ogień
się palą
zachłan­nie czer­piemy
siebie nawza­jem
zas­ty­gając
w sym­biozie ekstazy

Kocha­nemu ...❤

18.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 października 2018, 09:21

*** Szczęście to serca bicie...

Przy­mykam po­wieki
w sku­pieniu czu­je
Twój oddech
jak ogień gorący
w ko­min­ku pali
spełniona w mi­lionie okruszków
zaklęta w tych słowach
doz­na­jemy boskości

Kocha­nemu ...❤

14.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 października 2018, 09:34

*** Do snu

Ugłaszczę twą twarz
za­nim zaśniesz
składając ka­wałek Nieba
na twe usta

Kocha­nemu ...❤

14.09.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 października 2018, 08:17

*** Nasze teraz...

z obłoku ut­kałam uśmiech
lek­kim pod­muchem wiat­ru
wy­syłam go do Ciebie
gdy dot­rze do Serca
poczu­jesz błogość

smu­tek ro­zed­rze
na strzępy
wy­buchnie jestestwo
Nasze­go te­raz

Kocha­ne­mu ...❤

21.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 października 2018, 07:06

***

znał
każdą cząstkę jej ciała
bezwstydnie
kradł grzeszne
słowa z jej ust
top­niała
blis­kości od­dechu
gdy opuszka­mi palców
wędro­wał troskliwie
po jej kształtach

jej ser­ce zno­wu zadrżało
gdy uśmiechem
rozświet­lił tęczówki

...❤

10.07.2018
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 lipca 2018, 09:22

~~ Subtelna wieczność~~

Przyjdę do ciebie w per­fu­my ubrana
Byś mnie pożądając zmysły swe rozbudził
Otu­lona mgiełką niedos­pa­nej nocy
Byś tęskno­ty za mną nig­dy nie ostudził

De­likatną wo­nią przy każdym dotyku
Będę ciebie ku­sić na­miętnie całując
Po­tem uniesiemy się na szczy­ty marzeń
Do­tykiem swe ciała słod­ko celebrując

Sub­telny ten za­pach wie­cznością nazwany
W myślach naszych zmysłów na zaw­sze zostanie
Odejdę ran­kiem siebie zostawiając
W de­likat­nej mgiełce która pachnie rajem.
 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 9 czerwca 2018, 14:32

***zanosi się na deszcz ❤

za­wiro­wał wiatr
drze­wa zaszeleściły
w po­wiet­rzu przy­jem­na bryza
krop­le delikatnie
zraszają skórę
tan­go na mokrym
ciele zaczynając
w drżeniu warg
gorąca na­miętność płynie
zmysły za­tonęły
w ek­sta­zy pachnidle

w kryształowych krop­lach lśnię
cze­kając na Ciebie

Kocha­nemu N...❤


6.06.2018
Malusia_035

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 czerwca 2018, 07:32

*** You and Me ...ღ

przy­mykam oczy
czuję two­je dłonie na moich
krys­ta­liczne poświaty
ulot­nej, roz­kosznej chwili
kreślą śla­dy żaru
na mym ciele

ryt­miczne uderze­nia serc
przys­pie­szo­ny oddech
w niez­wykłość chwili
mie­sza się z twoim zapachem

wtu­lona w two­je ciało
słodką falą tonę
na krawędziach bioder
drżę spełniona

Kocha­nemu N...❤

23.05.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 czerwca 2018, 07:15
Pozostałe zeszyty
  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

16 stycznia 2019, 13:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]

16 stycznia 2019, 12:50kati75 sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

15 stycznia 2019, 09:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

15 stycznia 2019, 08:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 19:14yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 18:34Fallina sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]