Cień Wiatru.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4 tek­sty.

kochał ją w tram­pkach, pożądał w szpil­kach, ubóstwiał na boso. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 29 października 2010, 18:50

Ob­serwując noc­ne, roz­gwieżdżone niebo z per­spek­ty­wy ra­mion blis­kiej oso­by, łat­wiej uświado­mić so­bie, że ma się swo­je miej­sce w tym wszys­tkim.

in­spi­red by R. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 13 października 2010, 20:59

Mam w sza­fie pudło wspom­nień. Pudło pełne moich bez­cennych skarbów.
Można tu zna­leźć różne rzeczy: uszko ze stłuczo­nej fi­liżan­ki, czte­rolis­tną kończynę, różową sznurówkę, kaszta­nowe­go ludzi­ka, za­suszo­ny liść z pew­ne­go spa­ceru, ple­cioną bran­so­letkę, parę pocztówek, kil­ka zdjęć…
Tu sta­le coś przy­bywa, bo każda z tych rzeczy tworzy his­to­rię, moją historię... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 5 października 2010, 19:04

Tęskno­ta pok­rze­pia dwa ser­ca, jeśli nie odsłania swej niszczy­ciel­skiej strony. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 października 2010, 17:39
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pierdzielsie

Użytkownicy
B C D
Aktywność