zatoka°

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 144 tek­sty.

Kiedy ubierają Cię w słowa, których nie znasz, nie mu­sisz im wierzyć,
- wys­tar­czy, że znasz siebie. 

myśl dnia z 24 kwietnia 2016 roku
zebrała 86 fiszek • 19 września 2015, 18:14

smaki dzieciństwa

kiedyś wios­na za­pierała dech
za­pachy pchały się przez ot­warte okna
i fig­larnie ku­siły dziewic­twem czasu

pta­sie tre­le budziły poranki
zda­wały się uwodzić wschodzące słońce

byłam wte­dy o krok od nieba
kiedy z łok­ciami na parapecie
i głową opartą na dłoniach
wpat­rzo­na w rodzącą się zieleń
czułam że kocham ten świat 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 kwietnia 2016, 10:47

w hołdzie bajkopisarzom

w mo­jej baj­ce żyją sa­mi ludzie
wiem
trud­no uwierzyć
że człowiek człowieko­wi człowiekiem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 marca 2016, 11:47

Jest wiele po­wodów by iść, a wys­tar­czy je­den aby stanąć. 

myśl dnia z 7 lutego 2016 roku
zebrała 66 fiszek • 6 lutego 2016, 11:20

ostateczne osądy nie ziębią nie grzeją

to i tak mo­ja wina
była
jest
i będzie

ktoś mu­si odpowiadać
za wscho­dy i zachody
północ­ny wiatr

ob­ra­cać no­ce w dni
pus­tynny klimat

i stru­gać wariata
z lip­nych słów

to i tak mo­ja wina
ukarzę się sama

bez ciebie zostanę
na pastwę
na po(żarcie) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 5 stycznia 2016, 12:12

Naj­ważniej­sze wstając ran­kiem, być sobą bar­dziej niż wczoraj. 

myśl dnia z 28 listopada 2015 roku
zebrała 29 fiszek • 27 listopada 2015, 10:03

Nie ma nic za dar­mo, bo liczy się człowiek. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 listopada 2014, 13:08

Aby prze­nosić góry , nucz się naj­pierw (z)no­sić kamienie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 czerwca 2014, 02:49

praw­da cza­sem przychodzi za późno, dla­tego trud­no spoj­rzeć jej w oczy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 kwietnia 2014, 22:02

Każde­go spo­tykają par­szy­we chwi­le. Można mieć na­wet powód, aby od­reago­wać na blis­kich. Nie można się tyl­ko nim us­pra­wied­li­wiać. Chwi­la słabości zaw­sze po­win­na zmuszać do ref­lek­sji, po­nieważ po­wody nie są usprawiedliwieniami. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 5 lutego 2014, 08:51
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Radziem

Użytkownicy
L M N
Aktywność

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

19 sierpnia 2017, 11:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

16 sierpnia 2017, 09:11Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Chodząc do ki­na

8 sierpnia 2017, 21:07motylek96 sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

22 lipca 2017, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

21 lipca 2017, 22:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]