Ciekawe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 73 tek­sty.

Jes­tem jak huśtawka:
raz jes­tem na szczy­cie, a raz na sa­mym dnie...
Jes­tem jak wiatr:
pędzę przed siebie nie zważając na innych...
A cza­sami zdarza się, że jes­tem jak ptak:
od­la­tuję i mam uczu­cie, jak­by nic mnie tu dłużej nie trzymało...
.
.
.
Ale naj­częściej jes­tem sobą

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2014, 20:16

już nie czuję się, bo czułam się za bardzo 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2014, 20:55

Gdy­by ze wsty­du umierało się nap­rawdę, nikt by nie po­myślał, że może mieć miej­sce coś ta­kiego jak przeludnienie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 grudnia 2013, 19:25

Za­haczyłeś o mo­je ser­ce, za­pom­niałeś się odczepić. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 października 2014, 21:17

In­te­lek­tual­ny paradoks:

Nie jes­tem ani tak mądry, ani tak głupi, jak by in­ni chcieli... 

aforyzm
zebrał 137 fiszek • 22 kwietnia 2011, 13:14

je­sień
omi­ja ka­len­darz
nic so­bie z niego nie robi
ze słońcem w komitywie
...
broi 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2014, 09:55

Idiotę da się jeszcze zre­tuszo­wać.Gorzej kiedy skończony. 

aforyzm dnia z 8 marca 2010 roku
zebrał 74 fiszki • 7 grudnia 2009, 00:01

Wy­god­nie w fo­telu sie­dział rozsądek wznoszący ko­lej­ny toast z jeszcze trzeźwą świado­mością - "za realizm!"
Ser­ce po­lewało tak długo, póki nie usnęli, wte­dy zak­radło się z su­mieniem by uk­raść z ich sej­fu marzenia. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 20 października 2010, 20:42

To ludzie uwiel­biają świe­czni­ki. Światłu wys­tar­czy szcze­lina w pękniętym kamieniu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 stycznia 2013, 18:26

Za­pytałam dziec­ko niosące świeczkę:
– Skąd pochodzi to światło?
Chłop­czyk na­tychmiast ją zdmuchnął.
– Po­wiedz mi, dokąd te­raz odeszło – od­parł. – Wte­dy ja po­wiem ci, skąd pochodzi. 

cytat dnia z 5 grudnia 2009 roku
zebrał 315 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

30 czerwca 2015, 18:16Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 22:25Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 20:06zlo282 sko­men­to­wał tek­st Sebastianie!

23 czerwca 2015, 21:51zlo282 do­dał no­wy tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

1 grudnia 2014, 20:12zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:03giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:00zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:55giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:37zlo282 do­dał no­wy tek­st Odchodząc

25 listopada 2014, 19:17zlo282 sko­men­to­wał tek­st Mali ludzie A ta­cy [...]